ریوس پیچ (چالش معکوس)

ریورس پیچ یا چالش معکوس به گونه ای از رویدادها اطلاق می گردد که برخلاف رویدادهای استارتاپی در آن متقاضیان نیاز بر روی سکو رفته و به ارائه نیازها و چالش های خود می پردازند. در این گونه رویدادها مخاطبین رویداد از جنس شرکت های فناور و دانش بنیان می باشند که پس از اتمام ارائه نیازها توسط واحدهای متقاضی طی جلسات B2B به مذاکره با آن ها می پردازند.

image
ریوس-پیچ-عکس-اصلی

ریورس پیچ (چالش معکوس)

(Reverse Pitch) یا چالش معکوس به گونه ای از رویدادها اطلاق می گردد که برخلاف رویدادهای فناوری در اینجا متقاضیان بر روی سکو رفته و به ارائه نیازها و چالش های خود می پردازند. در این گونه رویدادها مخاطبین از جنس شرکت های فناور و دانش بنیان هستند که پس از اتمام ارائه نیازها برای رفع یا ارائه راهکار با متقاضیان نیاز پای میز مذاکره(B2B) مینشینند.
شرکت سورنا با هدف توسعه بازار محصولات فناورانه و رفع نیازها و چالش ها کشور به دست متخصصان و فناوران بومی از سال 98 تاکنون 10 رویداد تخصصی ریورس پیچ را برگزار کرده است.

نمونه رویدادهای برگزار شده

1- رویداد معرفی نیازهای فناوری صنایع و دستگاه های اجرایی استان یزد – 1401

2- رویداد معرفی نیازهای فناوری صنعت کاشی و سرامیک – 1401

پروژه در سال 1401 با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی یزد و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران انجام گردید. در این پروژه بیش از 25 نیاز فناوری از صنایع کاشی و سرامیک استان احصاء و پس از اولویت بندی 16 نیاز منتخب از شرکت های کاشی گلدیس، کاشی و سرامیک ستاره میبد و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران در رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کاشی و سرامیک در اسفندماه 1401 در محل کارخانه نوآوری درخشان یزد ارائه و جلسات B2B مابین فناوران و صنایع مذکور برگزار گردید.

3- رویداد معرفی نیازهای فناوری شهرداری یزد – 1401

پروژه در سال 1401 با همکاری مرکز خلاقیت و نواوری شهرداری یزد انجام گردید. در این پروژه بیش از 70 نیاز فناوری از دو سازمان مدیریت پسماند و سازمان حمل و نقل بار و مسافر و همچنین مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد احصاء و پس از اولویت بندی 15 نیاز منتخب در رویداد معرفی نیازهای فناورانه شهرداری یزد در اسفندماه 1401 در محل کارخانه نوآوری درخشان یزد ارائه گردید و فناوران مرتبط به مذاکره با نمایندگان سازمان ها پرداختند.

4- رویداد معرفی نیازهای فناوری شهرداری یزد – 1400

پروژه در سال 1400 با همکاری مرکز خلاقیت و نواوری شهرداری یزد انجام گردید. در این پروژه بیش از 50 نیاز فناوری از دو سازمان آتش نشانی و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد احصاء و پس از اولویت بندی 13 نیاز منتخب در رویداد معرفی نیازهای فناورانه شهرداری یزد در اسفندماه 1400 در محل هتل صفاییه یزد ارائه گردید و فناوران مرتبط به مذاکره با نمایندگان هر دو سازمان پرداختند.

5- رویداد معرفی نیازهای فناوری سنگ آهن مرکزی ایران – 1400

پروژه در اواخر سال 1400 با همکاری شرکت سنگ آهن مرکزی ایران آغاز گردید. در ادامه بیش از 20 نیاز فناوری از مجموعه اصاء و پس از اولولیت بندی نیازها، تعداد 14 نیاز منتخب در رویداد معرفی نیازهای فناورانه سنگ آهن مرکزی ایران در اردیبهشت ماه 1401 در محل پارک پردیس ارائه و جلسات B2B مابین فناوران و نمایندگان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران برگزار گردید.

6- رویداد معرفی نیازهای فناوری صنعت پلیمر- 1400

پروژه در سال 1400 با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی یزد انجام گردید. در این پروژه بیش از 30 نیاز فناوری از صنایع پلیمری استان احصاء و پس از اولویت بندی 12 نیاز منتخب از شرکت های یزد لوله، یزد گل، پلیمر طلایی و گروه صنایع تولیدی یزد پولیکا در رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت پلیمر در اسفندماه 1400 در محل هتل صفاییه یزد ارائه و جلسات B2B مابین فناوران و صنایع مذکور برگزار گردید.

7- رویداد معرفی نیازهای فناوری صنایع و دستگاه های اجرایی استان یزد – 1400

8- رویداد معرفی نیازهای فناوری صنعت فولاد – 1399

پروژه در اواسط سال 1399 با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان آغاز گردید. در ادامه نیازهای فناوری فولاد ارفع، فولاد آلیاژی و شرکت فولاد القایی جامع یزد احصاء و نیازهای منخب در رویداد معرفی نیازهای فناوری صنعت فولاد در اردیبهشت ماه 1400 در پارک پردیس ارائه گردید.

9- رویداد معرفی نیازهای فناوری صنعت نساجی – 1397

این پروژه در اواخر سال 1397 و با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان آغاز گردید. در این پروژه نیازهای فناوری و چالش های بیش از 60 واحد صنعتی در حوزه نساجی بررسی و در نهایت با اولویت بندی نیازهای احصاء شده، 15 نیاز منتخب در رویداد معرفی نیازهای فناوری صنعت نساجی در اسفندماه سال 1398 در هتل مشیر الممالک یزد ارائه و جلسات B2B مابین صنعتگران و فناوران برگزار گردید.