بخشی از عمــکرد مــا

فعالیت های ترویجی و توانمندسازی در حوزه فناوری و نوآوری مبتنی بر مسئولیت اجتماعی از سال 92 تاکنون

10 رویداد ملی

برگزاری 10 رویداد ملی در حوزه فناوری و نوآوری

15 رویداد تخصصی برای صنایع

15 رویداد تخصصی با محوریت مدیریت و توسعه نوآوری سازمانی برای صنایع

150 رویداد و کارگاه تخصصی

بیش از 150 رویداد و کارگاه تخصصی با موضوعات کارآفرینی مبتنی بر نوآوری، سرمایه گذاری خطرپذیر، ارزشگذاری و ….

 

50 رویداد استانی

50 رویداد استانی با هدف تبیین و معرفی قوانین، تسهیلات و حمایت های شرکت های فناور و دانش بنیان

250 مشاوره تخصصی

خدمات مشاوره تخصصی به بیش از 250 واحد صنعتی و تجاری

21 کارگاه تخصصی

21 کارگاه تخصصی جهت توانمندنسازی صادرات و توسعه بازار محصولات فناور و دانش بنیان

بخشی از عمــکرد مــا در طول 9 سال فعالیت

اثرگذاری مستقیم جهت تامین مالی

بیش از 200 پروژه متعلق به شرکت های فناور و دانش بنیان از طریق شبکه سازی موثر و ارائه خدمات حرفه ای به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال

ارزیابی

جهت تامین مالی توسعه بازار 63 قرارداد فروش محصولات دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بیش از 5000 میلیارد ریال

همکاری با بانک توسعه صادرات

جهت معرفی و جذب اعتبارات ارزان قیمت صندوق توسعه ملی جهت صادرات شرکتهای دانش بنیان بیش از9800 میلیارد ریال

کمک به تامین مالی و توسعه بازار

کمک به تامین مالی و توسعه بازار محصولات دانش بنیان با کمک به عقد بیش از 400 قرارداد فروش