شناسایی نیازهای فناوری در شرکت سورنا

 در گذشته ترجیح اکثر سازمان ها و صنایع به گونه ای بود که چالش ها و نیازهای موجود در سطح مجموعه توسط نیروهای داخل سازمان مرتفع گردد اما امروزه با افزایش سرعت پیشرفت تکنولوژی در بخش های مختف، سیستم های مدیریت نوآوری نیز بروزرسانی شده اند. یکی از شیوه های رایج مدیریت نوآوری در عصر امروز مدل نواوری باز (open innovation)  می باشد. در این سیستم یک سازمان معتقد است که جهت رفع چالش ها و نیازهای خود، علاوه بر توانایی داخل سازمان از منابع خارجی نیز می توان استفاده نمود.

شرکت در این بخش بعنوان یک مشاور در کنار سازمان ها و صنایع قرار می گیرد و با همراهی آن واحد چالش ها و نیازهای فناوری واحد (اعم از تجهیزات و ماشین آلات، قطعات، مواد و…) را شناسایی و در قالب های استاندارد بصورتRFP مستند می کند. در ادامه فایل RFP آماده شده در شبکه شرکت های فناور و دانش بنیان کشور اطلاع رسانی و فناوران توانمند جهت رفع این نیازها شناسایی و ارزیابی می گردند. پس از ارزیابی اولیه پروپوزال های دریافتی، فناوران به واحدهای متقاضی معرفی و همراهی لازم تا پایان پروژه و رفع کامل نیاز صورت می گیرد.

درخواست نیاز فناوری

_

درصورتیکه دارای نیاز فناوری می باشید و یا دارای توانمندی در رفع نیازهای شناسایی شده می باشید می توانید از طریق موارد ذیل اقدام به ثبت نام نمایید.

درخواست نیاز فناوری

"*" indicates required fields

نام شرکت*
نام نماینده*
Max. file size: 256 MB.