اجرا برنامه نوآوری باز

ما در سورنا بر این نکته تاکید می‌کنیم که شرکت ها باید به این دیدگاه برسند:

لزوما همه افراد هوشمند برای ما کار نمی‌کنند؛ لذا نیازمند دانش برون بنگاهی هستیم.

این دیدگاه کاملا واقع بینانه است. در جهان امروز هیچ شرکتی نمی‌تواند ادعای برخورداری از بهترین متخصصان را داشته باشد؛ چرا که مرزهای علم و دانش کاربردی به سرعت درحال گسترش است. این دیدگاه شاید در قرن گذشته در برخی شرکت‌های رهبر صنعت مصداق داشته اما به جرات می‌توان گفت که سرعت تغییرات فناوری و کوتاه شدن چرخه عمر محصول این گفته را تهی از واقعیت نموده است.

image

تحقیق و توسعه برون سازمانی می‌تواند بسیار پر منفعت باشد. تحقیق و توسعه درون سازمانی نیز برای برخی بخش‌های فعالیت مناسب است.حقیقت این است که انتخاب روش درون سازمانی یا برون سازمانی جهت دستیابی به فناوری، تابع پارامترهایی نظیر زمان، هزینه، اهمیت یادگیری و حفاظت پذیری دارائی‌های فکری است.

image

برای کسب منفعت از تحقیقات، الزامی برای درون سازمانی بودن صد در صدی نیست.تحقیقات مبین این واقعیت است که نوآوری باز، خود گونه‌ای از نوآوری سازمانی است. لذا موفقیت در پیاده سازی آن مدیریتی کارا را طلب می‌کند؛ تیم مدیرت نوآوری سورنا با اتکا به تجربه و سابقه درخشان خود در امر اجرای سیستم های مدیریت نوآوری در کنار شماست تا فرآیند پیاده سازی را از نقطه ابتدا تا انتها هدایت نماید. پیاده سازی نوآوری باز نیازمند ایجاد فضای مناسب است.

image