_

شرکت راهبران فناور پویا آسا

_

شرکت راهبران فناور پویا آسا

یکی از نقاط قوت شرکت های فناور و دانش بنیان بخش فنی کار است و در مقابل «بخش بازار» به دلیل عدم داشتن تجربه و دانش لازم نقطه ضعف آنها به حساب می آید. میتوان گفت توسعه بازار در حوزه فناوری و نوآوری، پیچیده ترین مرحله تجاری سازی و مهم ترین دستاورد و نمود موفقیت یک اکوسیستم نوآوری به شمار می آید.
به همین دلیل با توجه به وجود توانمندی و پتانسیل بسیار زیاد تیم های فناور و نوآور و چالش‌ها و نیاز مبرم این تیم ها در حوزه بازار و صادرات، شرکت راهکار تجارت پویا سورنا همچنین به پشتوانه بیش از 10 سال سابقه فعالیت و تجربه در حوزه تجاری‌سازی و توسعه و انتقال فناوری و با همراهی و مشارکت تیمی از افراد خبره، شتابدهنده دانش بنیان تخصصی بازار و صادرات به نام شرکت راهبران فناور پویا آسا را با هدف ارائه خدمات متمرکز مبتنی بر توسعه بازار در حوزه فناوری، نوآوری و دانش بنیان در سال 1400 تاسیس کرد که موفق شد صلاحیت دانش بنیان را از نیز برای خدمات خود دریافت کند.


آدرس: یزد، خیابان کاشانی، خیابان چمران، کارخانه نوآوری درخشان یزد
تلفن: 36331880(035)
آدرس سایت : https://asaacc.com

اولین مرحله شتابدهنده آسا

پیش شتابدهی

مدت زمان این دوره 4 ماهه است که در این دوره ابتدا سعی بر شناخت بهتر تیم در بخش های مختلف مدیریت، فنی و بازار می باشد.سپس ایجاد و بهبود زیرساختهای بازار به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین عامل در تسریع روند بازار شرکت است.

دومین مرحله شتابدهنده آسا

شتابدهی

مدت زمان این دوره حداقل 12 ماه است که در این دوره علاوه براینکه در صورت نیاز می تواند خدمات دوره پیش شتابدهی همچنان در این دوره نیز اجرا و بهبود یابد تمرکز اصلی در ارائه خدمات جهت ورود یا توسعه بازار هست.

اعضای کلیدی شرکت راهبران فناور پویا آسا

منصور ندافیون

رئیس هئیت مدیره آسا

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت کسب و کار حرفه ای

سید عبدالرضا تراب زاده بافقی

نائب رئیس هیئت مدیره آسا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

محمدرضا علومی

موسس و عضو هیئت مدیره آسا

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

الهام شکاری

مدیرعامل آسا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

فاطمه همایونی

مدیرداخلی آسا