نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی

 نمایشگاه های فناوری با هدف کمک به تبادل تجربیات و فناوری در زمینه های مختلف از جمله ارتقای سطح کمی و کیفی تولید کنندگان، بازاریابی، افزایش صادرات و اشتغال، شناسایی و یا ایجاد بازارهای هدف جدید، تسهیل در خرید مواد داخلی و خارجی، شناسایی مشتریان جدید و تقویت محصولات تولید داخلی و غیره برگزار می شوند.
شرکت سورنا نیز در راستای رسالت خود در توسعه بازار فناوری و نوآوری از سال 98 تاکنون مجری برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای پژوهش و فناوری استان یزد بوده است. علاوه بر آن در برگزاری 4 نمایشگاه از جمله نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن در سال های 99 و 1400، نمایشگاه دستاوردها وتوانمندی های انقلاب اسلامی در سال 1400 و نمایشگاه کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته یزد در سال 1401 نیز به صورت مشارکتی همکاری و حضور داشته است.

نمونه رویدادهای برگزار شده

1- دستاوردهای پژوهش و فناوری استان یزد – 1401

2- دستاوردها و توانمندی های انقلاب اسلامی – 1401

3- دستاوردهای پژوهش و فناوری استان یزد – 1400

4- کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته – 1400

5- نمایشگاه تخصصی صنعت معدن، فولاد – 1400

6- نمایشگاه تخصصی صنعت معدن، فولاد – 1399

7- دستاوردهای پژوهش و فناوری استان یزد – 1398