1

گرید 2 تجارت فناوری

فن بازار ملی ایران

2

انتقال فناوری (گرید B)

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

3

کارگزار تجاری سازی طرح های دانش بنیان(مرکز و جنوب کشور)

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

4

کارگزار توسعه بازار محصولات دانش بنیان(مرکز و جنوب کشور)

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

5

کارگزار فن بازار منطقه ای استان یزد

پارک علم و فناوری یزد، فن بازار ملی ایران

6

کارگزار شناسایی و رفع نیاز فناوری صنعتی

شرکت شهرک های صنعتی یزد

7

کارگزار تبادل فناوری ایران و کره جنوبی در استان یزد

مرکز مبادله فناوری مشترک ایران و کره جنوبی IKTEC

8

راهبر دفتر انتقال فناوری

دانشگاه یزد

9

مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

10

مدیریت صادرات محصولات دانش بنیان

سازمان توسعه تجارت ایران

11

تأیید صلاحیت دانش بنیان

کارگروه ارزیابی و تأیید صلاحیت دانش بنیان