نشست عرضه فناوری

نشست ها و رویدادهای به همرسانی در حوزه فناوری با هدف تعامل و ایجاد ارتباط بین عرضه کنندگان و متقاضیان در موضوعات مختلف از جمله توسعه محصول، رفع نیازهای فناوری، جذب سرمایه و غیره برگزار می گردد.

1- مدیران صنایع معدنی و فولادی 1402

2- شرکت های فناور با سازمان های شهرداری 1401

 • حمل و نقل بار و مسافر
 • مدیریت پسماند
 • مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک

3- نشست احصاء نیاز با واحدهای عملیاتی سازمان حمل و نقل 1401

 • اتوبوسرانی
 • ستادی
 • مینی بوسرانی

4- نشست شرکتهای حوزه هوشمندسازی با سیما منظر 1401

5- نشست های شرکت های فناور با آبفا 1401

 • نشست اول
 • نشست دوم
 • نشست سوم

6- نشست های مدیران صنایع 1401

 • صنایع شیمیایی و سلولزی
 • صنایع غذایی ودارویی
 • کاشی سرامیک – چینی بهداشتی

7- نشست تخصصی مدیران صنایع معدنی و فولادی 1401

8- شرکت های فناور با سازمان های شهرداری 1400

 • آتش نشانی
 • سیما منظر
 • نشست دانشگاه ازاد
 • نشست مرکز رشد کشاورزی
حداکثر اندازه فایل: 128 MB.