تأمین مالی

شرکت راهکار تجارت پویا سورنا در طرح‌های ارزیابی امکان سنجی و ارزیابی کسب و کارها، سناریوهای اجرای پروژه را بررسی کرده و در نهایت به بانک‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌ها و مجموعه‌های مالی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق پژوهش و فناوری استان و … برای اخذ تسهیلات ارائه می‌نماید، این گزارش‌ها، گزارش‌های مدونی هستند که عملی بودن طرح و سودآوری و در نهایت معقول بودن سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

تسهیلات لیزینگ برای محصولات آماده تحویل و تسهیلات سفارش ساخت یا استصناع مختص محصولات دارای سفارش ساخت می‌باشند و درواقع به خریداران محصولات شرکت‌های دانش بنیان تعلق می‌گیرد.

تسهیلات

با این تسهیلات شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در فرآیند فروش محصول تسهیلات لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفایی را به عنوان بسته مالی خود معرفی کنند این یعنی اگر مشتری برای خریداری محصولات دانش بنیان با کسری نقدینگی موجه باشد می‌تواند تنها با پرداخت 30 درصد قیمت محصول آن را بخرد و باقی مانده بهای محصول را از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت نماید.