تور بازدید فناوری

خدمات رویدادهای فناوری

برگزاری تورهای بازدید فناوری از جمله راه هایی است که شرایط را برای برقراری ارتباط نزدیکتر صاحبان یک فناوری یا نوآوری با متقاضیان آن اعم از واحدهای صنعتی یا دستگاه های اجرایی فراهم می آورد. آشنایی با تکنولوژی های مورد استفاده، درک بهتر نیازها و ملموس تر شدن چالش های فناورانه، ارتباط با کارشناسان آن مجموعه و گرفتن ایده و جرقه ذهنی برای حل آنها بخشی از مزیت هایی است که شرکت در تورهای فناوری به همراه دارد. سورنا به واسطه شبکه سازی و ارتباط مستمر با واحدهای بومی سازی فناوری در قالب برگزاری تور بازدید، مسیر را برای فناوران و پژوهشگران که قصد ورود به آن طرف درب کارخانه ها و تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی را دارند مهیا می سازند تا از طریق تبادل اطلاعات و دانش فني و ايجاد رقابت سالم داخلي رفع نیازهای فناوری صورت گیرد.

شرکت سورنا در برگزاری تورهای بازدید فناوری

علاوه بر تور بازدید از نمایشگاه ها، رویدادهای فناوری و کارخانه های نوآوری در سراسر کشور با هدف شبکه سازی های بیشتر بین فناوران، ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات نیز هر ساله جزء برنامه های سورنا در این بخش از خدماتی است که ارائه می دهد.سورنا در مجموع تاکنون تعداد بیش از 15 مورد تور فناوری را در سطح استانی و کشوری برگزار کرده است که اکثریت آنها در راستا و مکمل رویدادهای معرفی نیازهای فناورانه(ریورس پیچ) است که در برنامه خدمات خود دارد.

1- تور فناورانه اینوتکس 1402

2- تور فناورانه کاشی ستاره 1402

3- تبادل فناوری اصفهان 1401

4- تور فناورانه سنگ آهن 1401

5- تور فناورانه آتش نشانی 1400

6- تور فناورانه شیررضا 1400

7- تور فناورانه فولاد ارفع 1400

8- تور فناورانه یزد پولیکا 1400

9- تور بازدید از صنایع کنجدی 1399

10- تور فناورانه سلک باف 1398

11- تور فناورانه شیوانساج 1398

12- تور فناورانه نساجی اردکان 1398

13- تور فناورانه یزدباف 1398

14- تور فناورانه زمرد باف 1398