عارضه یابی بازار

عارضه یابی به عنوان یکی از ابزارهای اولیه و مفید برای سازمان هایی است که در اندیشه تعالی بوده و سعی دارند در این راه قدم بگذارند. از آنجا که شرکت های فناور و دانش بنیان مبتنی بر تکنولوژی هستند و تمرکز اصلی آن ها بر بخش‌های فنی است عموما توجه زیادی به بخش بازار و فروش خود ندارند. همین امر عاملی می شود تا شرکت پس از سالها فعالیت و با وجود داشتن محصولی عالی نتواند رضایت را برای مؤسسان خود به همراه داشته باشد. در این مرحله است که انجام عارضه یابی سازمانی می تواند فاصله بین کارایی یک سازمان در وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب، و نیز چگونگی رسیدن این سازمان به اهداف خود را روشن کند.

بخش اول خدمت توسعه بازار

تیم توسعه فناوری در شرکت سورنا برای ارائه خدمت متمایز و با راندمان بالا قبل از ارائه خدمت توسعه بازار به مشتری به عارضه‌یابی بازار آن شرکت می‌پردازد تا نتیجه و خروجی خدمت خود را کارآمدتر کند. ارائه زنجیره خدمت عارضه‌یابی بازار و برنامه بهبود بازار به عنوان پکیج کاملی است که به مشتریان ارائه می‌شود. به همین واسطه خدمت عارضه‌یابی به عنوان فاز شناخت و بخش اول زنجیره این سلسه خدمت برای متقاضیان در نظر گرفته می شود. در ادامه تدوین برنامه بازار، کمک به اجرای برنامه از طریق بهم‌رسانی‌های حرفه‌ای و توانمندسازی تیم‌ها این زنجیره را تکمیل می‌کند.

تیم سورنا در علم عارضه یابی

در علم عارضه یابی مدل های مختلف عارضه یابی سازمانی توسط صاحبه نظران این حوزه تعریف و به کار گرفته میشود که تیم سورنا در این بخش با درنظر گرفتن شرایط شرکت و اهداف آن بهترین مدل را برای ارائه خدمت انتخاب میکند. مطالعه محصولات و خدمات سازمان‌ها، برگزاری جلسات مصاحبه با افراد کلیدی سازمان، طراحی و اجرای پرسشنامه کارکنان، بررسی رقبای داخلی و خارجی، بررسی وضعیت بازاریابی و فروش، تدوین ساختار سازمانی پیشنهادی با توجه به چشم‌انداز، مصاحبه‌ها و مشاهدات، استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات و ترسیم ماتریس swot – ارائه راهبرد و برنامه پیشنهادی برخی از اقداماتی که در عارضه یابی سازمانی انجام میشود.