ما در سورنا معتقدیم:
توسعه بازار گامی استراتژیک است که برای توسعه بازار موجود به جای جستجوی بازار جدید انجام می‌شود.

خدمات توسعه بازار سورنا شامل عارضه‌یابی بازار و تدوین و اجرای برنامه بازار بصورت اجرا و مشاوره برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان می‌باشد. موضوع بازار در هر صنعت و رشته‌ای موضوع پیچیده‌ای محسوب می‌شود که علاوه بر دانش نیاز به استعداد و تجربه بسیاری دارد. تیم تحقیقات و توسعه بازار سورنا با استفاده از دانش، تجربه و توانمندی خود این خدمت را بر اساس قالب‌های استاندارد و بصورت بومی شده متناسب با وضعیت و شرایط هر شرکت تدوین و اجرا می‌کند بطوریکه تا جای ممکن کوتاه انجام شود و در عین حال کاربردی و موثر باشد.

اجرای پایلوتهای فروش در کنار تحقیق و تدوین برنامه بازار از دیگر خدمات کلیدی این واحد می‌باشد،که تیم سورنا در این بخش بواسطه تجربه و دانش واحد تبادل فناوری و ارزیابی خود بعنوان مکمل واحد توسعه بازار (کارگزاری فن بازار ملی ایران و شبکه تبادل فناوری(برگزاری نشست‌های B2B، تورهای فناوری و سایر رویدادها و اشکال بهم رسانی مستقیم و غیر مستقیم) و صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری یزد (استفاده از خدمات لیزینگ و استصناع صندوق ها)) می‌تواند در فروش‌های بار اول فناور را بخوبی همراهی نماید تا علاوه بر کسب تجربه برای تیم فناور افزایش انگیزه و تزریق مالی از طریق فروش را بهمراه داشته باشد.

واحد توسعه بازار به واسطه تجربه‌های قبلی که در حوزه تجاری‌سازی داشته است (طی همکاری 9ساله با پارک علم و فناوری یزد بصورت کارگزاری تجاری‌سازی و فن بازار)، با عمده‌ترین مسائل شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در بخش بازار (تعدد محصولات، پایان عمر فناوری، آشنایی کم با مباحث بازاریابی و فروش، کمبود منابع مالی و …) بخوبی آشنایی دارد و با این موارد بصورت مکرر در پروژه‌های مختلف روبرو بوده است. لذا پروسه تشخیص و ارائه راهکار را بسیار کوتاه و دقیق انجام می دهد و در این مدت توانسته است بیش از 100 عارضه یابی، طرح کسب و کار، برنامه بازار جهت شرکت‌های فناور تدوین و اجرا کند و از جمله دستاوردهای این واحداز سال 95 تاکنون این بوده که سورنا همواره در این 7 سال آخر جزو 5 فن بازار برتر کشور بوده است.

کاربردهای خدمات توسعه بازار

image

شناخت ظرفیت‌ها و مسائل

image

تصمیم‌گیری جهت انتخاب بازار مناسب

image

توسعه سبد محصولات

image

شناسایی و برنامه‌ریزی جهت اجرای مدل مناسب بازاریابی

image

برنامه توانمندسازی تیم فروش

image

برنامه تامین مالی تولید و توسعه محصول

تیم توسعه بازار

به منظور رسیدن به یک طرح پیشنهادی متمایز و کاربردی با استفاده از شبکه و اکوسیستمی که در اختیار دارد از گرو‌ه‌های خبرگی بصورت امن و متناسب با حوزه فعالیت و بازار شرکت‌ها دعوت می‌کند تا علاوه بر دانش تیم داخلی سورنا از توان و تجربه سایر افراد مجرب نیز استفاده شود.

تیم R&D

از اینرو تیم R&D شرکت فارغ از قالب و مدل خاص ساختار و فرهنگ و محیط آن شرکت به تجزیه و تحلیل و راهکارهای اقدام گرایانه و موثری دست یابد. از این رو کیفیت، بهره وری و اثر گذاری روش اجرایی، سه آیتمی است که توسط گروه خبرگی سورنا و تیم عملیاتی شرکت مورد پایش و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تیم تحقیقات بازار

از طرف دیگر برای ارائه خدمت متمایز و با راندمان بالا قبل از ارائه خدمت توسعه بازار به مشتری به عارضه‌یابی بازار آن شرکت می‌پردازد تا نتیجه و خروجی خدمت ارائه دهنده خود را کارآمدتر کند و ارائه زنجیره خدمت عارضه‌یابی بازار و برنامه بهبود بازار به عنوان پکیج کاملی است که به مشتریان خود ارائه می‌دهد و به واسطه ارائه خدمت عارضه‌یابی که به عنوان فاز شناخت و بخش اول زنجیره این سلسه خدمت به مشتری خود دارد و در ادامه تدوین برنامه بازار، کمک به اجرای برنامه از طریق بهم‌رسانی‌های حرفه‌ای و توانمندسازی تیم‌ها این زنجیره را تکمیل می‌نماید