10 هزار میلیارد تومان بازار جدید برای شرکت های دانش بنیان

10 هزار میلیارد تومان بازار جدید برای شرکت های دانش بنیانمعاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: ده هزار میلیارد تومان بازار جدید برای شرکت های دانش بنیان با مشارکت دستگاههای دولتی و ابزارهای در اختیار هریک از دستگاه ها شامل خرید های دولتی و ابزارهای تنظیم بازار ایجاد خواهد شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی  فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم امضای تفاهمنامه توسعه بازار شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیان کرد: براساس مصوبه دولت ده هزار میلیارد تومان بازار جدید برای شرکت های دانش بنیان ایجاد می شود که با توجه به ظرفیت شرکت های دانش بنیان در حوزه پزشکی، امیدواریم درصد قابل توجهی ای این فعالیت های بازار سازی به شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سلامت اختصاص یابد.

وی افزود: امروز هر ویال داروی بایوتکنولوژی معادل 200 بشکه نفت ارزآوری دارد، بازار داخلی، که با توجه به اهمیت این بخش باید توجه ویژه تری به آن داشته باشیم.

به گفته ستاری، در شرایط فعلی فروش شرکت های دانش بنیان حدود دو هزار میلیارد تومان می باشد اما این تفاهم نامه در راستای همکاری دو دستگاه در اجرای برنامه دولت برای ایجاد بازارهای  جدیدی است که برای تجاری سازی تکنولوژی های جدید و ورود محصولات جدید به بازار سلامت می باشد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری بیان کرد: در بین شرکت های دانش بنیان فعالیت شرکت های دانش بنیان حوزه پزشکی بسیار روان تر و توسعه یافته تر است و در حوزه تولید دارو در بازار داخل می توانیم روی پای خودمان بایستیم البته از نظر صادرات مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف کنیم.
به اعتقاد رییس بنیاد ملی نخبگان، وزارت بهداشت یکی از پایه های جدی توزیع شرکت های دانش بنیان در کشور است و به خصوص داروها و تجهیزات دانش بنیان زیادی در کشور تولید شده و در این زمینه جهش قابل توجهی داشته ایم.

وی گفت: باوجود پیشرفت هایی که در تولید محصولات دانش بنیان داشته ایم در حوزه صادرات نوپا هستیم و باید با رعایت استاندارهای بین المللی تولید دارو، سهم بیشتری از بازارهای خارجی را در اختیار بگیریم.
صبح امروز، تفاهم نامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور توسعه بازارهای محصولات دانش بنیان در حوزه پزشکی تفاهمنامه همکاری امضا شد.

منبع : معاونت علمی و ففناوری ریاست جمهوری