"سورنا" کارگزار فن بازار منطقه ای استان یزد


مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا طی جلسه‌ای در پارک علم و فناوری پردیس با حضور نمایندگان فن بازار ملی ایران "آقایان اکبریان و خالقی"، نماینده پارک علم و فناوری استان یزد "آقای حسینی" و از مرکز سورنا "آقای علومی"، "خانم شکاری" و "خانم آهنگری" آمادگی خود را جهت همکاری به عنوان کارگزار فن بازار منطقه ای استان یزد اعلام نمود.

در ابتدا "اکبریان" با معرفی و بیان تاریخچه ای از پارک پردیس و فن بازار جلسه را آغاز نمودند و سپس "مهندس علومی"  به معرفی خدمات مرکز سورنا پرداختند و آمادگی خود را جهت همکاری به عنوان کارگزار فن بازار منطقه ای استان یزد اعلام نمودند. در ادامه جلسه فوق در مورد مسائلی از قبیل روند همکاری، برنامه اجرایی و قرارداد همکاری مذاکراتی صورت گرفت که بنا به توافق صورت گرفته انعقاد قرارداد همکاری با توجه به مذاکرات صورت گرفته به جلسه بعد موکول شد.

در انتها به دعوت و همراهی رئیس مرکز فن بازار ملی ایران "قنبرپور"، با بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پارک پردیس جلسه به پایان رسید.