"دکتر فقیه خراسانی" میهمان سورنا


سورنا روز دوشنبه مورخ 94/10/14 میزبان "دکتر فقیه خراسانی" معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد بود .  

مهندس علومی مدیرعامل سورنا ضمن خوشامدگویی از ایشان ،به ارائه گزارش عملکردها و دستاوردهای شرکت سورنا در حوزه تجاری سازی و سرمایه گذاری پرداخت.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، چشم انداز سورنا را امیدوارانه توصیف کرد و از عملکرد سورنا طی دوره فعالیت خود ابراز خشنودی کرد و راهکارههایی را هم جهت بهبود پروژه های در دست اقدام سورنا پیشنهاد داد.

دکتر فقیه خراسانی میهمان سورنا/سورنا

دکتر فقیه خراسانی میهمان سورنا/سورنا