گزارش عملکرد از زبان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی

گزارش عملکرد از زبان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی


 

بررسی امکان بهره مندی بخش های دولتی از تسهیلات لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر بهزاد سلطانی در همایش شرکت های دانش بنیان مواد و ساخت پیشرفته، از ارائه طرحی به هیات امنا این صندوق خبر داد که بر اساس آن بخش های دولتی می توانند طبق شرایطی از خدمات لیزینگ این صندوق بهره مند شوند.

دراین همایش بیان شد:

 • سهم شرکت های دانش بنیان در GDP کمتر از نیم درصد است که با هدفگذاری های صورت گرفته باید این سهم به حداقل ۱۰ درصدارتقا یابد.

 • رشد تکنولوژی شامل «اقتصاد مبتنی بر منابع»، «اقتصاد مبتنی بر بهره وری اقتصادی» و « اقتصاد دانش بنیان و نوآوری» است و وضعیت کشور  میان اقتصاد مبتنی بر منابع و نوآوری هستی و هنوز به مرحله بهره وری نرسیده است.

 • بخش اعظمی از صنایع کشور را فناوری های پایین و متوسط تشکیل می دهند که  تنها ۱۰ درصد فعالیت شرکت های صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان ناشی از فرآیندهای فناورانه است.
 •  براساس قانون باید ۳ هزار میلیارد تومان به این صندوق اختصاص یابد که تاکنون 1433 میلیارد تومان از این میزان اختصاص داده شده است.
 • به ثبت رساندن شرکت ها، اقتصادی بودن طرح ها، خصوصی و یا تعاونی بودن شرکت ها، دانش بنیان بودن طرح ها و دارا بودن ارزش افزوده بالا از جمله شرایط اختصاص تسهیلات این صندوق است.

از دیگر خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی است :

 • اعطای تسهیلات قرض الحسنه ۴ درصد برای ساخت نمونه سازی
 •  تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۱ درصد برای سرمایه در گردش، صادرات و انتقال فناوری
 • خدمات لیزینگ با نرخ ۹ درصد برای توسعه بازار محصولات دانش بنیان که این خدمت تنها مشمول شرکت های خصوصی می شود ولی با توجه به تقاضای بخش های دولتی برای دریافت این خدمت طرحی به هیات امنای صندوق ارائه شده است که در صورت تایید، بخش های دولتی در صورت تایید طرف های دولتی و ارائه ضمانت بانکی می توانند از خدمات لیزینگ بهره مند شوند.
 • تامین دفاتر کار  که بر این اساس اگر حداقل ۱۰ شرکت در یک ساختمان تجمیع شوند از سوی صندوق ساختمان مناسبی خریداری می شود و با پرداخت ۲۰ درصد قیمت، ساختمان به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

آمارهایی از عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی

 • در حال حاضر ۲ هزار و ۶۲۹ شرکت به این صندوق طرح ارائه کرده اند که از این تعداد حدود ۵۵۰ طرح در دست بررسی است و مابقی آنها تعیین تکلیف شده است که به این ترتیب تعداد ۲ هزار و ۵۰ طرح در مدت ۳ سال تعیین تکلیف شده اند.
 • از تعداد ۲ هزار و ۵۰ طرح تعیین تکلیف شده تعداد ۷۰۰ طرح رد شده است، برای این تعداد شرکت تقاضای مبلغ ۸۳۴ میلیارد تومان مصوب شده است.
 • اعتبارات صندوق به صورت مرحله ای پرداخت می شود، و از ۸۳۴ میلیارد تومان مصوب حدود ۳۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است ضمن آنکه میزان تقاضای وام از سوی صاحبان ۵۵۰ طرح در دست بررسی بالغ بر ۸۱۰ میلیارد تومان می شود.
 • بیشترین اعتبارات ارائه شده مربوط  به حوزه های نفت و پتروشیمی و زیست فناوری می باشدو  حوزه مواد پیشرفته از لحاظ میزان اعتبارات اختصاص داده شده از سوی صندوق در رتبه هفتم قرار دارد.

 

منبع : بازار کار