نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس رسانه های مجازی

کارشناس رسانه های مجازی


آزاده سارانی

کارشناس رسانه های مجازی /
مسئولیت ها و وظایف
موضوع نشر و انتقال دانش، محور اصلی تمامی فعالیت های همکاران سورنا می‌باشد. سعی ما بر این است تا با ابزار رسانه مجازی بتوانیم پل ارتباطیِ پویا بین دانش و صنعت باشیم.