کاربران اینترنت در جهان (2017)

کاربران اینترنت در جهان (2017)


در حال حاضر 50.2 درصد از کاربران اینترنت به آسیا، 17.1 درصد به اروپا، 10.3 درصد به آمریکای لاتین ، 9.3 درصد به آفریقا، 8.6 درصد به آمریکای شمالی، 3.8 درصد به خاورمیانه و 0.7 به اقیانوسیه اختصاص دارند. همچنین تعداد کل کاربران اینترنت در جهان بر اساس آخرین آمار 3 میلیارد و 731 میلیون و 973 هزار و 423 نفر محاسبه شده است.

آمار 20 کشور از لحاظ بیشترین تعداد کاربر اینترنت(2017):

در این لیست، بیشترین استفاده کنندگان اینترنت در جهان از کشور چین هستند. 731،434،547  میلیون چینی (معادل 52،7% درصد کل جمعیت چین) از اینترنت استفاده می کنند و مقام دوم نیز کشور هند می باشد. 34 درصد هندی ها، یعنی 462،124،989 میلیون نفر از این پدیده جهانی استفاده می کنند.  بعد از چین و هند، کشورهای آمریکا (287 میلیون)، برزیل(139میلیون) و اندونزی(132 میلیون) بیشترین تعداد کاربران اینترنتی در جهان هستند.

همچنین در آمار «سازمان داده ها و آمار اینترنت» آمده است که ایران با داشتن 56 میلیون و 700 هزار کاربر که معادل 70 درصد از جمعیت 80 میلیونی ایران هستند، مقام سیزدهم تعداد کاربران اینترنتی جهان را به خود اختصاص داده اند و جزو  بیست کشوری هستند که کاربران اینترنتی زیادی دارند.

تیم واحد اقتصادی