پرداخت کمک‌هزینه حسابرسی به شرکت‌های دانش‌بنیان با فروش کمتر از یک میلیارد تومان

پرداخت کمک‌هزینه حسابرسی به شرکت‌های دانش‌بنیان با فروش کمتر از یک میلیارد تومان


رییس امور مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر اینکه حسابرسی برای تمام شرکت‌های دانش‌بنیان مفید است، گفت: به شرکت‌هایی که فروش آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد، کمک هزینه تشویقی حسابرسی پرداخت خواهد شد.

در گفتگو دکتر صاحبکار با ایسنا موارد زیر مطرح شد:

هدف از قوانین مرتبط با مالیات شرکت‌های دانش بنیان را رشد این شرکت ها است و بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به مسائل مالی غافل هستند و به آن توجهی ندارند؛ از این رو اغلب این شرکت‌ها مشکلاتی در زمینه بیمه و حسابداری دارند.

افراد متخصص در حوزه فنی الزاما مسلط به مسائل مالی نیستند، بررسی‌های نشان می دهد شرکت‌هایی که به مسائل بیمه و حسابداری کم توجه بوده‌اند، با آسیب‌های زیادی مواجه هستند.

بیمه، مالیات، میزان سود و زیان و قیمت تمام شده کالا  از جمله مسائل مطرح در شرکت‌های دانش‌بنیان است و تعیین قیمت تمام شده کالا نیاز به محاسبات تخصصی حسابداری دارد.

در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  این معضلات شناسایی شده است و برای رفع این مشکل و آگاهی شرکت‌ها از مسائل مالی و بیمه سامانه «دانش بنیان» راه‌اندازی شده و در کارگروه ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان دو نوع خدمات «ارائه خدمات نرم افزاری حسابداری» و « مشاوره حسابرسی» ارائه می‌شود.

بررسی‌های نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که سیستم حسابداری دقیق ندارند، به دلیل نبود حسابداران حرفه‌ای است؛ از این رو برنامه‌ریزی شده است که در صورت تقاضای شرکت‌ها، مشاوران حرفه‌ای حسابداری به صورت «ساعتی» به آنها معرفی شود. همچنین امور حسابداری برخی شرکت‌ها از طریق نرم‌افزارهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد، و برخی از شرکت‌ها از افراد متخصص در حوزه حسابداری دعوت به همکاری کرده‌اند؛ ولی نرم‌افزارهای حرفه‌ای در اختیار ندارند.

به منظور تقویت اسناد و فاکتورهای شرکتها بر روی سامانه «دانش‌بنیان» نرم‌افزارهای حرفه‌ای حسابداری را قرار دادیم و شرکت‌ها می‌توانند با تخفیفات در نظر گرفته شده، این نرم‌افزارها را خریداری کنند. این خدمت متفاوت از مشاوره‌های حسابداری است که از سوی افراد متخصص ارائه می‌شود.

معافیت مالیاتی در راستای تقویب شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های مالیاتی را مهمترین تسهیلات معاونت علمی‌فناوری ریاست‌جمهوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می باشد و  بر این اساس تا پایان سال مالی 92 تعداد 40 شرکت، تا پایان سال مالی 93 تعداد 1300 شرکت و تا پایان سال مالی 94 تعداد 2 هزار و 300 شرکت به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند. در سال 92، صددرصد شرکت‌های متقاضی معافیت‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی تائید شدند، اضافه کرد: در سال 93 تعداد معدودی از این شرکت‌ها مشمول این حمایت نشدند که دلیل آن عدم هماهنگی ممیزها بوده است؛ ولی ما به شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردیم که در صورت بروز مشکل با این کارگروه در میان بگذارند.

بهبود فعالیت شرکت‌ها با انجام حسابرسی

شرکت‌های بزرگ برای بهره‌مندی از مزایای معافیت مالیاتی باید حسابرسی مالی شوند تا اطمینان حاصل شود که این شرکت‌ها فاکتور سازی نکرده‌اند. همچنین  انجام حسابرسی در شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ راهکاری برای تقویت فعالیت‌های شرکت‌ها  می باشد و در صورتی که این شرکت‌ها حسابرسی را انجام دهند، مشمول کمک هزینه‌های معاونت خواهند شد.

انجام حسابرسی دقیق مالی از سوی یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران صورت می‌گیرد. در صورتی که شرکت‌های دانش‌بنیان امور حسابرسی خود را به جامعه رسمی حسابداران ایران واگذار کنند، از سوی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری مبلغ 3 میلیون تومان به عنوان کمک هزینه حسابرسی اعطاء خواهد شد.

شرایط اعطای کمک‌هزینه حسابرسی

شرایط اعطای کمک هزینه حسابرسی پرداخت برای تمام شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند؛ ولی برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که فروش حاصل از محصولات تولیدی آنها بیشتر از یک میلیارد تومان باشد و تقاضای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی را دارند، الزامی برای انجام حسابرسی در نظر گرفته شده است. هزینه‌های مربوط به انجام حسابرسی باید از سوی این دسته از شرکت‌ها پرداخت شود، و انجام حسابرسی  اطمینان از شفافیت فعالیت این شرکت‌ها  وعدم  فاکتور سازی آنهاست.

در صورتی که فروش حاصل از محصول دانش‌بنیان از سوی شرکتی کمتر از یک میلیارد تومان باشد، نیازی به انجام حسابرسی ندارند؛ ولی به آنها پیشنهاد می‌کنیم که در این زمینه اقدام کنند تا از این طریق توانمندی شرکت ارتقاء یابد.

به گفته وی در صورتی که شرکت‌هایی با فروش کمتر از یک میلیارد تومان اقدام به حسابرسی کنند، از سوی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری کمک‌هزینه حسابرسی به مبلغ 3 میلیون تومان بلا عوض به آنها اعطاء خواهد شد.

اهمیت حسابرسی شرکت‌ها

حسابرسان با مراجعه به شرکت‌ها امور حسابداری و فاکتورهای آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند که این اقدام به نفع همه شرکت‌های کوچک و بزرگ دانش‌بنیان است. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیانی که فروش آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، حتی بدون دریافت مشوق‌های در نظر گرفته شده نسبت به حسابرسی مالی اقدام کرده‌اند.