همکاری با مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

همکاری با مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا 

همکاری با مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

کاربر محترم، شما می‌‌توانید از دو طریق آمادگی خود را جهت همکاری با مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا اعلام نمایید:

1. ارسال رزومه به انضمام تکمیل (بندهای آخر).

2. تکمیل و ارسال فرم زیر.

بدیهی است پس از دریافت اطلاعات و بررسی‌‌های اولیه، هماهنگی‌های لازم با شما متقاضی گرامی جهت انجام مصاحبه حضوری انجام خواهد شد. به منظور ایجاد سهولت و سرعت در امر هماهنگی برگزاری جلسات مصاحبه، خواهشمند است اطلاعات فرم را با دقت تکمیل نمایید.