هفتمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای کشور

هفتمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای کشور
هفتمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای کشورهمکنون در حال برگزاری است.در این نشست قرار است به بررسی  آخرین وضعیت فن‌بازارهای كشور پرداخته شود و اشتراک گذاری تجربیات حاصل از اقدامات انجام شده در راستای توسعه و رونق بازار فناوری كشور.
 بخش عمده‌ای از این نشست به اقدامات فن‌بازارهای منطقه‌ای و بیان تجربیات حاصل شده اختصاص دارد. این محورها شامل كمك به تجاری‌سازی فناوری و محصولات فناورانه، بازاریابی و فروش محصولات دانش‌بنیان و فناورانه، برگزاری تورهای فناوری و نشست‌های تبادل فناوری با هدف انتقال فناوری، تسهیل ورود اختراعات به بازاردارایی فكری، تكمیل بانك اطلاعات فناورانه‌استان، شناسایی و تأمین نیازهای فناوری استان، تسهیل صادرات محصولات فناورانه، برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناورانه كشور  و مشاركت در نمایشگاه ها و جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای است.

همچنین در این نشست، موضوعاتی از قبیل فستیوال بازار دارایی فکری در حوزه صنایع غذایی، خدمات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه‌ی بازاریابی و صادرات محصولات دانش‌بنیان و فناورانه، پنل تخصصی بازاریابی محصولات HI-Tech،  بیان تجربیات موفق انتقال فناوری‌های انجام شده توسط مركز فن‌بازار ملی ایران، ویژگی‌های پورتال  و نشانی پورتال جدید مركز فن‌بازار ملی ایران مطرح و ارائه خواهد شد.