هدف از برگزاری جشنواره از زبان مهندس "شهرام شکوهی" قائم مقام دبیراجرایی یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر


 

شهرام شکوهی قائم مقام دبیر اجرایی جشنواره ملی ایده های برتر/سورنا

یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر با مشارکت فراگیر نهادهای آموزش عالی عموم ایده پردازان کشور همزمان با هفته پژوهش و فناوری در آذرماه امسال برگزار خواهد شد.به گفته مهندس شهرام شکوهی قائم مقام دبیراجرایی یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر این رویداد، با هدف تبلیغ و ترویج ایده پردازی به عنوان حلقه نخست از توسعه فناوری در سطح کشور و نیز شناسایی افراد و مکان و هدایت آنان در مسیر تولید و تجاری سازی، طراحی و اجرایی شده است. به گفته آقای مهندس شکوهی تجربه توام با موفقیت برگزاری ده دوره از این جشنواره در پارک علم و فناوری یزد، به خوبی از تاثیرگذاری مثبت این رویداد ملی در کمک به اجتماع و هم افزایی و ساماندهی رقابت مثبت و سازنده در میان ایده پردازانی از سراسر ایران اسلامی خبر می دهد.

 
قائم مقام دبیراجرایی این جشنواره با اشاره به سطح بالایی از ایده های ارسالی به این دبیرخانه و استفاده از داوران مجرب دیگر جشنواره های ملی، برای قضاوت صحیح و دقیق از ایده پردازان به ویژه اقشار دانشجو و اساتید آموزش عالی کشور خواست فرصت حضور و رقابت در یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر که هماوردی ملی و رقابتی جدی از  این حوزه می باشد را از دست ندهند.
 
جشنواره ملی ایده های برتر/سورنا  

شایان ذکر است مهلت ثبت و ارسال ایده تا تاریخ 30 آبان ماه می باشد.

سامانه ثبت ایده :

www.best.idea.ir