نمایشگاه فن بازار در سالن غدیر دانشگاه یزد

نمایشگاه فن بازار در سالن غدیر دانشگاه یزد
نمایشگاه فن بازار به مناسبت هفته پژوهش، از روز دوشنبه مورخ 1393/09/17 تا روز چهارشنبه مورخ 1393/09/19 از ساعت 17 - 9 در سالن غدیر دانشگاه یزد برگزار می گردد.

نمایشگاه فن بازار در سالن غدیر دانشگاه یزد/سورنا

این نمایشگاه که با هدف تقویت صنعت و پژوهش برپا گشته به ارائه دستاوردها و نوآوری های مدرن در صنعت فناوری اطلاعات می پردازد.

شرکت سورنا به عنوان مرکز توسعه و انتقال فناوری، ضمن حضور فعال و موثر در این نمایشگاه، به بیان توانمندی ها و قابلیت های خود در زمینه انتقال فناوری می پردازد.

مرکز توسعه و انتقال فناوری از تمامی علاقمندان حوزه فناوری اطلاعات تقاضا دارد از غرفه این مرکز به شماره 68 دیدن فرمایند.

نمایشگاه فن بازار در سالن غدیر دانشگاه یزد/سورنا

نمایشگاه فن بازار در سالن غدیر دانشگاه یزد/سورنا