نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای تعاون در پارک علم و فناوری یزد

نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای تعاون در پارک علم و فناوری یزد
نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای تعاون در پارک علم و فناوری یزد با حضور معاون برنامه‌ریزی استانداری یزد برگزار شد. شرکت سورنا به عنوان واحد انتقال فناوری پارک با حضور فعال خود در این نمایشگاه که با هدف به نمایش گذاشتن توانمندی‌های بخش تعاون برگزار شد به معرفی محصولات پرداخت. 

نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای تعاون در پارک علم و فناوری یزد/سورنا

نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای تعاون در پارک علم و فناوری یزد/سورنا

نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای تعاون در پارک علم و فناوری یزد/سورنا