نشست "سورنا" و "دفتر بنیاد ملی نخبگان" استان یزد


جلسه صمیمانه ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان استان یزد "دکتر شاه نظری" و سورنا با موضوع تقویت همکاری های دوجانبه در تاریخ 94/10/12 همزمان با سالروز تاسیس دفتر بنیاد نخبگان یزد برگزار شد.

در این جلسه از دوطرف برنامه ها و پیشنهادات مختلفی جهت تقویت توان تجاری سازی و ثروت افزایی نخبگان و نوآوران مورد بررسی قرارگرفت.

همچنین "مهندس علومی" مدیرعامل سورنا به عنوان کارگزار فن بازار منطقه ای استان یزد و کارگزار ارزیابی صندوق نوآوری و شکوفایی به معرفی خدمات و ظرفیت های فن بازار و صندوق در راستای حمایت از نوآوران و طرح های فناورانه پرداخت.

نشست سورنا و دفتر بنیاد ملی نخبگان استان یزد/سورنا