نشست سراسری کارگزاران فن بازار های منطقه ای کشور

نشست سراسری کارگزاران فن بازار های منطقه ای کشور
نشست کارگزاران فن‌بازارهای منطقه‌ای کشور به منظور بررسی آخرین فعالیت‌های فن بازارها، هم‌افزایی و انتقال تجربیات در روز یکشنبه مورخ 94/12/02 در مرکز فن بازار ملی ایران واقع در پارک علم و فناوری پردیس تهران برگزار گردید .

در این نشست  که  قنبرپور "رئیس مرکز فن بازار ملي ايران" اکبریان "معاون فن بازار ملی ایران"  و جمعی از مدیران صندوق توسعه فناوری‌های نوین و کارگزاران فن بازار های منطقه ای حضور داشتند مرکز فن بازار ملی ایران پیشنهادات و راهکارهایی  برای گسترش فعالیت های عملیاتی فن بازار بیان نموده  و همچنین کارگزاران در این خصوص به تبادل نظر پرداختند.

نشست سراسری کارگزاران فن بازار های منطقه ای کشور/سورنا

نشست سراسری کارگزاران فن بازار های منطقه ای کشور/سورنا