نشست سراسری کارگزاران فن بازار های منطقه ای کشور


نشست کارگزاران فن‌بازارهای منطقه‌ای کشور به منظور بررسی آخرین فعالیت‌های فن بازارها، هم‌افزایی و انتقال تجربیات در روز یکشنبه مورخ 94/12/02 در مرکز فن بازار ملی ایران واقع در پارک علم و فناوری پردیس تهران برگزار گردید .

در این نشست  که  قنبرپور "رئیس مرکز فن بازار ملي ايران" اکبریان "معاون فن بازار ملی ایران"  و جمعی از مدیران صندوق توسعه فناوری‌های نوین و کارگزاران فن بازار های منطقه ای حضور داشتند مرکز فن بازار ملی ایران پیشنهادات و راهکارهایی  برای گسترش فعالیت های عملیاتی فن بازار بیان نموده  و همچنین کارگزاران در این خصوص به تبادل نظر پرداختند.

نشست سراسری کارگزاران فن بازار های منطقه ای کشور/سورنا

نشست سراسری کارگزاران فن بازار های منطقه ای کشور/سورنا