نشست رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و شرکت های دانش بنیان و فناور استان


نشست مشترک رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با مدیران شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک صبح روز یکشنبه مورخ 16/12/94 در محل پارک علم و فناوری اقبال برگزار شد.

بهزاد سلطانی "رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور "با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های علمی و دانشگاهی استان یزد گفت: در حال حاضر 67 شرکت دانش بنیان در استان یزد فعالیت دارند که این تعداد 3 درصد شرکت های دانش بنیان کل کشور را به خود اختصاص داده است و با بیان اینکه این آمار نسبت به  نرخ جمعیتی 1/4 درصدي این استان مطلوب است، اظهار داشت: استان های کمی در  کشور وجود دارند که از این وضعیت مناسب برخوردارند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با بیان اینکه یکی از خدمات صندوق نوآوری، ارائه تسهیلات با نرخ سود 14 درصد به شرکت های دانش بنیان است، گفت: خبر خوش اینکه با توجه به پایین آمدن نرخ سود بانک ها، این رقم به 12 درصد کاهش یافته و این روند کاهش باتوجه به کمتر شدن سود بانک ها و متناسب با آن ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: استان یزد پتانسیل بالایی برای اشتغال زایی دارد که می توان با استفاده از این پتانسیل ها و حمایت مسئولین استان شرایط فعالیت شرکت های دانش بنیان را ایجاد کرد.

نشست رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و شرکت های دانش بنیان و فناور استان/سورنا

نشست رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و شرکت های دانش بنیان و فناور استان/سورنا