نشست دوستانه سورنا با جناب دکتر "نادر صفاری" و دکتر "امید تی تی دژ"


آقایان دکتر صفاری و دکتر تی تی دژ به دعوت شرکت چند روزی را مهمان سورنا در یزد بودند، که ضمن آشنایی با زمینه کاری شرکت و بازدید از شرکت‌های فعال حوزه فناوری اطلاعات در یزد،و برمبنای مذاکرات صورت گرفته و پیشنهادات ارائه شده در راستای پیشبرد اهداف مشترک در حوزه فناوری همکاری لازم را داشته باشند.