نشست تخصصی معرفی تسهیلات ارزان قیمت

نشست تخصصی معرفی تسهیلات ارزان قیمتگزارش تصویری از نشست تخصصی معرفی تسهیلات ارزان قیمت

با حضور جناب اقای زرگر معاون سرمایه گذاری و فرهنگی و اجتماعی  معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 

مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا