نشست تخصصی قوانین اخذ تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

نشست تخصصی قوانین اخذ تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوریبا حضور جناب اقای امانی اقدم مدیر توسعه بازار و ابزار و تسهیلات صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری نشست تخصصی  "قوانین اخذ تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری" به همت فن بازار منطقه ای استان یزد برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکت های فناور برگزار شد، درخصوص انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله تسهیلات لیزینگ با نرخ 9%، توانمندسازی و صدور ضمانت نامه های تعهد پرداخت بحث و تبادل نظر  شد. 

مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا