نشست آموزشی مکانیسم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا

نشست آموزشی مکانیسم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا


نشست آموزشی مکانیسم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا توسط دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران با حضور متخصصان مدیریت فناوری در کشور ایتالیا، در صندوق نواوری و شکوفایی برگزار شد. این نشست با محوریت «تامین مالی شرکت های فناوری محور (NTBF) دانشگاهی و نقش دولت» و « اتصال شرکت های کوچک دانش بنیان به شرکت های بزرگ صنعتی» برپا شد.

بهزاد سلطانی در این همایش با بیان اینکه ما درحال حاضر با مشکل تجاری سازی مواجه هستیم؛ اظهار داشت: بسیاری از دانشجویان مفهوم درست تجاری سازی را نمی دانند پس ضروری است که این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

اهم مباحث این نشست:

باید دروس اختیاری با عناوین مربوط به بازار، تجاری سازی و…در دانشگاه ها ایجاد شود تا اساتید و دانشجویان به خوبی بتوانند این دروس را به مرحله عملیاتی برسانند برای اساتید دانشکاه هم باید یک سری دوره های تکمیلی اختیاری گذاشته شود تا بتوانند به خوبی مفاهیم کاربردی را به دانشجویان انتقال دهند. و با این اقدام می توان گفت که بیشتر توان دانشگاه ها به سمت تجاری سازی خواهد رفت.

منبع: خبرگزاری مهر