نشست آشنایی با خدمات حمایت دانش بنیان ویژه صنایع استان

نشست آشنایی با خدمات حمایت دانش بنیان ویژه صنایع استان
نشست آشنایی با خدمات حمایت دانش بنیان  در روز پنجشنبه 94/11/15 در محل پارک علم و فناوری استان یزد برگزار شد .

این نشست که با حضور دکتر فقیه خراسانی" معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد " ،  مهندس زارع "معاون صنایع کوچک استان" و جمعی از شرکت های پارک علم و فناوری و صنایع استان به منظور آشنایی هر چه بیشتر بخش صنعت استان  با خدمات و قوانین دانش بنیان برپا شد .

دکتر فقیه خراسانی ضمن خیر مقدم از میهمانان بر ضرورت آشنایی صنایع استان با نحوه دانش بنیان شدن و مزایای آن و آشنایی با خدمات فن بازار منطقه ای استان بعنوان محلی برای مبادلات تکنولوژی و بازوی فروش و بازاریابی محصولات  استان تاکید کرد .

در ادامه مهندس باقی به بیان کلیات  قوانین حمایت از دانش بنیان و معرفی تسهیلات قابل اعطا پرداخت و آمهندس سروی در مورد شرایط احراز دانش بنیان و نحوه ارزیابی شرکت ها  توضیحاتی را ارائه کردند و همچنین مهندس علومی کارگزار فن بازار منطقه ای استان ضمن تشریح کامل نقش فن بازار و کارکردهای آن ،فن بازار را بعنوان حلقه اتصال بخش صنعت و فناوری در استان برشمرد و همچنین ترویج مباحث دانش بنیان ،سرمایه گذاری در حوزه فناوری ،انتقال فناوری ،لیزینگ محصولات دانش بنیان ،شناسایی و پایش نیازهای فناوری استان را از رسالتهای فن بازار استان یزد برشمرد .

نشست آشنایی با دانش بنیان شدن/سورنا

نشست آشنایی با دانش بنیان شدن/سورنا