نشست آشنایی با خدمات حمایت دانش بنیان ویژه صنایع استان


نشست آشنایی با خدمات حمایت دانش بنیان  در روز پنجشنبه 94/11/15 در محل پارک علم و فناوری استان یزد برگزار شد .

این نشست که با حضور دکتر فقیه خراسانی" معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد " ،  مهندس زارع "معاون صنایع کوچک استان" و جمعی از شرکت های پارک علم و فناوری و صنایع استان به منظور آشنایی هر چه بیشتر بخش صنعت استان  با خدمات و قوانین دانش بنیان برپا شد .

دکتر فقیه خراسانی ضمن خیر مقدم از میهمانان بر ضرورت آشنایی صنایع استان با نحوه دانش بنیان شدن و مزایای آن و آشنایی با خدمات فن بازار منطقه ای استان بعنوان محلی برای مبادلات تکنولوژی و بازوی فروش و بازاریابی محصولات  استان تاکید کرد .

در ادامه مهندس باقی به بیان کلیات  قوانین حمایت از دانش بنیان و معرفی تسهیلات قابل اعطا پرداخت و آمهندس سروی در مورد شرایط احراز دانش بنیان و نحوه ارزیابی شرکت ها  توضیحاتی را ارائه کردند و همچنین مهندس علومی کارگزار فن بازار منطقه ای استان ضمن تشریح کامل نقش فن بازار و کارکردهای آن ،فن بازار را بعنوان حلقه اتصال بخش صنعت و فناوری در استان برشمرد و همچنین ترویج مباحث دانش بنیان ،سرمایه گذاری در حوزه فناوری ،انتقال فناوری ،لیزینگ محصولات دانش بنیان ،شناسایی و پایش نیازهای فناوری استان را از رسالتهای فن بازار استان یزد برشمرد .

نشست آشنایی با دانش بنیان شدن/سورنا

نشست آشنایی با دانش بنیان شدن/سورنا