نرم افزار مدیریت آموزش و فرآيند آموزش سازمان (سورنا)

نرم افزار مدیریت آموزش و فرآيند آموزش سازمان (سورنا)نرم افزار مدیریت آموزش و فرآیند آموزش سازمان

آموزش هدفمند مزیت رقابتی شرکت های پیشرو

افزایش کمی، نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره­‌های مختلف آموزشی، به تنهایی نمی­‌تواند نشانه­‌گر کیفیت و بکار بستن آموزش‌های فرا گرفته شده در سازمان‌ها باشد، بلکه این تاثیر آموزش است که می‌تواند ضامن اجرایی دوره‌های آموزش باشد. استقرار فرآیند آموزش براساس استاندارد ISO10015  كه يك استاندارد معتبر و اثربخش جهاني مي‌باشــد،  موثرترین راه در خصوص افزايــش كيفيت و پایش و اندازه گیری اثربخشی فـرآیند آموزش می باشد.

نرم افزار مدیریت آموزش و فرآيند آموزش سازمان (سورنا)

امکانات :

 • اختصاص شرح وظایف، توانمند­ی­‌ها و نیازهای آموزشی

 

 • مدیریت فعالیت‌های فردی از جمله تالیفات، ابتکارات

 • طراحي و برنامه‌ريزي آموزش‌ها

 

 • گزارشات و نمودارهای مربوط به آسیب‌شناسی واحد آموزش

 • ارسال فرم‌های آسیب‌شناسی به افراد مربوطه

 

 • مدیریت بانک اطلاعات اساتید و مراکز مجری همراه با رتبه بندی

 • مدیریت اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه یا بهبود در فرآیند آموزش

 

 • ثبت نيازهاي آموزشي سازمان با توجه به اهداف و چشم انداز سازماني

 • مدیریت تقویم آموزشی

 

 • مدیریت و کنترل موارد نیازمند در تایید سیستم

 • ثبت نام هوشمند پرسنل واجد شرایط شرکت در برنامه آموزشی

 

 • ثبت درخواست‌های رسیده از سوی پرسنل و واحدهای سازمانی

 • مدیریت برآورد هزینه اجرای برنامه آموزشی

 

 • ایجاد فرم‌های آسیب شناسی به صورت پویا

 • مدیریت شناسنامه برنامه آموزشی

 

 • ثبت هزینه‌های هر برنامه آموزشی بعد از اجرا

 • مدیریت اجرای برنامه‌های آموزشی

 

 • مدیریت سوابق آموزشی پرسنل

 • تعریف شناسنامه آموزشی شغل و پرسنل

 

 • مدیریت گواهینامه‌های آموزشی

 • ثبت حضور و غیاب فراگیران

 

 • ثبت اطلاعات پایه گواهینامه

 • ثبت نتایج ارزشیابی فراگیران

 

 • مدیریت طرح‌های تحقیقی، خدمات برجسته

 • برنامه‌ریزی و تقویم دوره‌های آموزشی

 

 • مدیریت آزمون­‌های جامع سازمان

 • گزارشات و نمودارهای مربوط به میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی

 

 • ارسال فرم‌های ارزشیابی و اثربخشی به فراگیران و سرپرست مربوطه

 • گزارشات سنجش میزان اثربخشی برنامه آموزشی

 

 • گزارش تشریحی عملکرد آموزش

 • گزارش کمبود مهارت‌های فردی پرسنل

 

 • ارائه دوره‌های آموزشی از طریق وب

 • مدیریت و گروه بندی کاربران

 
 • مدیریت موضوعات آموزشی

 • ایجاد فرم‌های ارزشیابی و اثربخشی به صورت پویا در چهار سطح واکنش، یادگیری، انتقال و نتایج
 
 • ارائه انواع گزارشات لازم در خصوص آزمون‌های برگزار شده

کاتالوگ سیستم مدیریت آموزش سازمان

   

کاتالوگ کل محصولات

   

درخواست آنلاین محصولات