نرخ سود تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از 12%به 11% کاهش یافت

نرخ سود تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از 12%به 11% کاهش یافت


روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی نرخ جدید تسهیلات را به شرح زیر اعلام کرد:

با توجه به نرخ لیزینگ، تا سقف 500 ملیون تومان سود تسهیلات  9%، تا سقف 5 میلیارد تومان سود تسهیلات  11% و مقادیر بالاتر با تصویب هیات عامل و با نرخ بالاترمحاسبه خواهد شد.

همچنین بر اساس مصوبه هیئت امنا سقف تسهیلات بلند مدت از 20میلیارد تومان به 30 میلیارد تومان، سقف تسهیلات در گردش از 2میلیارد تومان به  5میلیارد تومان، سقف صدور ضمانتنامه از 1میلیارد به 30 میلیارد تومان و سقف تسهیلات قبل از تولید صنعتی به 10میلیارد تومان رسید.

صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین مقرر نمود به منظور توسعه بازار محصولات دانش بنیان دارای شرایط، شرکت ها می توانند جهت استفاده از شرایط دریافت خدمات لیزینگ، ضمانتنامه و سایر خدمات طراحی شده، طرح های خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه نمایند.

 

منبع خبر: صندوق نواوری و شکوفایی