مقایسه میزان فعالیت سرمایه گذاران خطر پذیر سال2016 نسبت به 2015 توسط pichbook

مقایسه میزان فعالیت سرمایه گذاران خطر پذیر سال2016 نسبت به 2015 توسط pichbook


ارزیابی که Pichbook-nvca انجام داده است،  سرمایه گذاری خطرپذیر بعد از اوج گرفتن در سال 2015  ،به حالت عادی و معمول خود در  سال  2016 درآمده است.

2470 سرمایه گذار در سیاتل واشنگتن به مبلغ 7/12 میلیارد دلار در صندوق­های سرمایه­گذاری خطرپذیر سرمایه گذاری کرده اند. ارزیابی ریسک  Pichbook-nvca ، بعنوان منبع قطعی اطلاعات و فعالیت­های سرمایه­گذاری ریسک پذیر در آمریکا است. در این گزارش که در طول سال 2016 انجام شده است بیش از69/1 میلیارد دلار در  7751شرکت در اکوسیستم کارآفرینی سرمایه گذاری شده ، که نشان می­دهد سال 2016 نماینده دومین سالی است که بالاترین سرمایه­گذاری سالانه را در طول 11 سال گذشته به خود اختصاص داده است.

با توجه به سطح بالای فعالیت­هایی که در زمینه سرمایه­گذاری در سالهای 2014، 2015 و 2016 ثبت شده است ، کاهش کمتر و بازگشت بیشتر به حالت اولیه برای صنعت سرمایه گذاری است. با توجه به نتایج انتخابات 2016 و بازگشت روند سرمایه گذاری به حالت عادی سال 2017 یک سال مهم برای سرمایه گذاری سرمایه­گذاران و حمایت و پشتیبانی از آنهاست. پس از چندین سال سرمایه گذاری دیوانه وار و ارزیابی شرکتهای بزرگ اکوسیستم سرمایه­گذایر خطرپذیر در حال حرکت از قله تامین مالی و بازگشت به یک حالت نرمال در یک فضای سرمایه گذاری سالم است.

جمع آوری کمک مالی:

با توجه به کاهش در فعالیت سرمایه­گذاری، سال 2016 بالاترین میزان سرمایه­های صندوق سرمایه­گذاری را در این 10 سال گذشته داشته است. هر سه ماه به لحاظ تاریخی نمودارهای کمک مالی ثبت می شود، اگرچه در سه ماهه دوم با شرکتهای سرمایه­گذاری خطرپذیر حدود 6/13 میلیارد دلار افزایش داشت. در سه ماهه چهارم رکورد 3/7 میلیارد دلار را زد. در حالیکه کل مقدار سرمایه در سال 2016 از 253 صندوق به 6/41 میلیارد دلار رسید.

این رشد تا حد زیادی نتیجه چشم انداز مثبت در تعداد صندوق های میلیارد دلاری در سال 2016 است. در سال 2016 شرکتهای سرمایه گذاری به هفت صندوق، به ارزش 1 میلیارد دلار یا بیشتر که شامل: Kleiner Perkins .Andreessen Hoyowitz . Byers &Grey lock partner می باشد، رسیده بودند.

سرمایه­ گذاری

 $7/12 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم به 1736 شرکت حمایت سرمایه­گذاری مستقر در آمریکا اختصاص داده شد که به صورت سالیانه1/69 میلیارد دلار در 7151 شرکت فراهم آورد. با توجه به ثبت جایگاه دوم در میان سرمایه­های سرمایه­گذاری شده(تنها سال 2015، 9/78 میلیارد دلار) در 11سال گذشته ، سال 2016 شاهد کاهش شدید آن بودیم.  بیش از 8000 معامله در سال 2016 تکمیل شدند که اولین تامین مالی (سرمایه گذاری) به عنوان اولین حلقه از سرمایه­گذاریشان، بالغ بر $6/6 میلیارد دلار در کل سرمایه­گذاری سرمایه­گذاری شده است. این بیان کننده یک کاهش 30% بیش از یکسال هست و کمترین مقدار از سال 2010 است. بیش از نیمی از(%6/50) تمام معادلات سرمایه گذاری در سال 2016سرمایه گذاران ابتدایی (بذر) و  فرشتگان بودند در حالیکه معاملات در مرحله Early  و late محاسبه شده اند برای% 7/30 و% 7/18 از کل تامین مالی بدست می آید. شرکتهای نرم افزاری سهم بزرگی از سرمایه­گذاری­های سرمایه­گذاری شده در سال 2016 را به خود اختصاص داده است.33 میلیارد دلار سرمایه گذاری در زمینه نرم افزاری شده بود که نشان دهنده 48% از کل سرمایه گذاری ما است. هوش مصنوعی، رباتیک ، هواپیمای بدون سرنشین و یادگیری ماشین و ... زمینه های دیگر سرمایه گذاری بودند.

خروج سرمایه:

سرعت خروج از فعالیت برای شرکتهای سرمایه گذاری به صورت کند ادامه دارد. در سه ماهه  چهارم سال 2016 با تکمیل فقط 142 خروجی به ارزش 8/6 میلیارد دلار به دست آمد. با وجود رکورد در فعالیت خروج، میانگین میزان خروج سرمایه در سال 2016، 5/84 میلیون دلار، 30% افزایش نسبت به سال قبل داشته است. در کوارتر چهارم هفت شرکت عمومی شدند و تعداد کل شرکتهایی که IPO خود را تکمیل کردند در سال 2016 به 39 می رسد که 10 تا از آنها در آمریکا بودند.