معرفی موقعیت های سرمایه گذاری

معرفی موقعیت های سرمایه گذاری


کجا سرمایه گذاری کنیم؟

کجا سرمایه گذاری کنیم؟/سورنا

هر فردی در هر عرصه ای، به دنبال بهترین ها است. فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند، باید تمام موقعیت های موفق در سرمایه گذاری را بشناسد. سرمایه گذاران را از نزدیک ببیند و با آن ها در مورد تجارب، انگیزه ها، دلایل، راه کارها و مراحل سرمایه گذاریشان به بحث بنشیند. سرمایه گذار باید تمام موقعیت های سرمایه گذاری را جستجو کند و همه کسب و کار ها را سبک و سنگین کند و بهترین ها را انتخاب کند. ممکن است کسب و کاری تا حالا مورد ارزیابی قرار نگرفته باشد و اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در آن عرصه باشد. پس، در شروع سرمایه گذاری، باید با توجه به موقعیت و وضعیت صنعتی که خواستار سرمایه گذاری در آن هستیم، به برآورد حاصل از سرمایه گذاری بپردازیم. برای این کار می توان با سرمایه گذاران روز مشورت کنیم و از تجربه هایشان درس بگیریم. یک انتخاب نادرست در نوع سرمایه گذاری، ممکن است تمام سرمایه مان را تباه کند.