معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد اختصاص 233 میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فناوری

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد اختصاص 233 میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فناوریمعاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی میزان تسهیلات مصوب اعطایی به صندوق‌های پژوهش و فناوری را 233 میلیارد تومان اعلام کرد..

به گزارش خبرنگار علمی ایسنا، "دکتر حمیدرضا شاهوردی" در نشست صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری با اشاره به تعاملات این دو صندوق افزود: تعامل میان صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری در قالب ماده 5 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان صورت می‌گیرد.

وی سیاست اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی را توانمند سازی صندوق‌های موجود دانست و اظهار کرد: تاسیس صندوق‌های خطرپذیر از دیگر سیاست‌های این صندوق است؛ ضمن آن که امیدواریم بتوانیم صندوق‌های پژوهش و فناوری را به سمت تخصصی شدن هدایت کنیم.

شاهوردی اولویت همکاری این صندوق را همکاری با صندوق‌های غیر دولتی دانست و ادامه داد: در حال حاضر 200 میلیارد تومان تسهیلاتی که جهت تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های دانش بنیان صرف شده از سوی عاملیت صندوق‌های پژوهش و فناوری بوده است.

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به عملکرد 18 صندوق پژوهش و فناوری دارای مجوز، یادآور شد: در سال اخیر برخی از صندوق‌ها که دارای فعالیت قابل توجهی نبودند توانستند عاملیت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی باشند که از آن جمله می‌توان به صندوق پرشین البرز اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: مجموع تنخواه اعطا شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق‌های پژوهش و فناوری 17 میلیارد و 400 میلیون بوده است.

منبع خبر: "سایت ایسنا"

صندوق نوآوری و شکوفایی /سورنا