مشاوره و آموزش کسب و کار

مشاوره و آموزش کسب و کار


 

ارائه مشاوره به صاحبان کسب و کارهای فناور، دانش بنیان و نوپا از طریق ارزیابی سطح توان کارآفرین، سازمان و تیم اجرایی ایشان و همچنین همراهی در زمینه های شناسایی روش ها و فرصت های مناسب کسب درآمد و افزایش بهره وری سازمانی رویکرد اصلی واحد مشاوره و آموزش کسب و کار سورنا می باشد. لذا جهت عملیاتی شدن اهداف مشتریان گرامی، سورنا خدمات مشاوره خود را با تشکیل اتاق فکر و  آموزش مهارت های مورد نیاز ارائه می دهد.

 

برای ثبت درخواست مشاوره و آموزش  گزینه‌ زیر را انتخاب نمایید:

 

درخواست مشاوره و آموزش

بیشتر بدانید