نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاوره سرمایه گذاری و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت

مشاوره سرمایه گذاری و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت


مدیریت سرمایه و نقدینگی، اصلی ترین رمز موفقیت مالی افراد با هر مقدار سطح سرمایه(خرد و یا کلان) می باشد. بعبارتی بر مبنای استراتژی آینده نگر برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری به موقع، در کوتاه مدت و بلند مدت امکان موفقیت مالی را به میزان چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد.

بر این مبنا، تصمیم گیری صحیح و جسورانه نسبت به میزان ارزش نقدینگی اهمیت بیشتری در ساختن آینده مطلوب دارد. از طرف دیگر امروزه منطقی ترین و متداول ترین روش افزایش ثروت، از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مستقیم در کسب و کارهای نوین صورت می گیرد. زیرا در این کسب و کارها امکان ایجاد ارزش افزوده به مراتب بیشتر از کسب و کارهای متداول و کلیشه ای می باشد.

مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا از طریق ارائه مشاوره و معرفی فرصت های خوب سرمایه گذاری صاحبان سرمایه را در مدیریت سرمایه و نقدینگی، همراهی می نماید.

خدمات قابل ارائه در این حوزه:

  • مشاوره سرمایه گذاری

  • معرفی فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت

 درخواست خدمات سرمایه گذاری