مزایا و ویژگی های موردی صنعت لیزینگ

مزایا و ویژگی های موردی صنعت لیزینگبرخی از مزایا و ویژگی های مورد صنعت لیزینگ

  • رونق اقتصادی

صنعت لیزینگ از طریق ابزار «کمک فروش» برای کالاهای سرمایه ای با‌دوام می‌تواند، به رشد و شکوفایی شرکت‌های تولیدی و دانشبنیان از طریق روان‌سازی چرخه تولید و فروش محصولات به آن‌ها کمک کند.

  • ربوی نبودن

در ‌روش اجاره اعتباری (لیزینگ) موضوع بهره مطرح نیست و موجر برای کالایی که به اجاره می‌دهد اجاره‌ بهای عادلانه‌ای که شامل هزینه بهره‌برداری از کالای سرمایه‌ای است، به صورت اقساط از مستاجر دریافت می‌نماید. بنابراین یکی از مزیت‌های لیزینگ انطباق آن با موازین فقهی و اسلامی است.

  • تورمی نبودن

روش لیزینگ به دلیل عدم تزریق مستقیم منابع مالی به متقاضی و پیشگیری و بازدارندگی این روش از ورود مستقیم منابعی که، به صورت تسهیلات به بازار سفته‌بازی واگذار می‌شود، دارای خاصیت ضد تورمی است. از یک سو به چرخه تولید و افزایش حجم آن کمک می‌کند و از سوی دیگر از طریق ایجاد تسهیلات به افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی و تعادل قیمت‌ها به عنوان یک اهرم ضد تورمی عمل می‌نماید.

  • واقعی بودن معاملات لیزینگ

لیزینگ به دلیل طبیعت خود که حاکی از خرید کالا توسط شرکت لیزینگ و تحویل عینی و واقعی کالا به مستأجر است، شائبه هرگونه سوءاستفاده و صوری بودن عملیات اعتباری را از بین می‌برد که این خود به ‌سلامت اعتباری و به بازگشت به‌ موقع تسهیلات اعطایی کمک می‌کند.

  • ایجاد اشتغال

لیزینگ یکی از روش‌های مؤثر در ایجاد اشتغال محسوب می‌شود زیرا می‌تواند شرایط لازم کار برای متخصصان و یا افرادی که توانایی انجام کار دارند اما از امکانات و ابزار کار برخوردار نیستند را، فراهم آورد.