نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر عامل

مدیر عامل


محمد‌رضا علومی

مدیرعامل /
مسئولیت ها و وظایف
ایجاد بستر مناسب و حرفه ای توسعه و انتقال فناوری بومی رسالت ما میباشد؛ و در این راستا سورنا تمام تلاش خود را میکند تا صنعت فناوری بومی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور شناخته شود.