نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر ارزیابی

مدیر ارزیابی


الهام شکاری

مدیر ارزیابی /
مسئولیت ها و وظایف
مرکز سورنا در راستای ماموریت اصلی خود سعی در فراهم آوردن زمینه های تحول و ارتقاء سطح کارایی و بهره‌وری فناوری بومی را دارد.