فن بازار منطقه ای استان یزد

فن بازار منطقه ای استان یزد
امروزه اهمیت تعامل فعال صنعت و دانشگاه برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و در راستای تأمین نیازهای علمی و فناوری کشور و کاهش وابستگی به خارج بر کسی پوشیده نیست. یکی از ساز و کارهای اصلی این مهم، ایجاد فضای مناسب کسب و کارهای فناورانه و بازار عرضه و تقاضای فناوری است.

بر این اساس و با توجه به تکاليف مندرج در بند "د" ماده ي 17 برنامه ي پنجم توسعه در خصوص "حمايت دولت از ايجاد و توسعه ي بورس ايده و بازار فناوري"، فن‌بازار ملي ايران بعنوان يكي از بسترهاي زمينه‌ ساز ايجاد و توسعه مبادلات و تعاملات در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، فعاليت خود را از سال 1382 شروع نموده و از آن زمان تاكنون، طراحي طيف متنوعي از خدمات و ايجاد زيرساخت هاي تخصصي به ‌منظور تسهيل فرآيند توسعه فناوري را در دستور كار قرار داده است که پس از تصویب و ابلاغ شورای عالی انقلاب فرهنگی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1391، مسئولیت اجرایی آن به پارک فناوری پردیس واگذار گردیده است. لذا با پیگیری های انجام شده توسط پارک علم و فناوری یزد، فن بازار منطقه ای استان یزد با هدف رفع نيازهاي اطلاعاتي افرادي که با مقوله ي تجاري سازي دانش فني و مبادله ي آن سروکار دارند و نيز کمک به رفع مشکلات تجاري سازي نوآوري ها در سال 1394 تاسیس گردیده است.

فن‌بازارهاي منطقه‌اي عهده‌دار مأموريت فن‌بازار ملي در حوزه جغرافيايي منحصر به استان هاي كشور بوده و شركت هاي دانش بنيان، شهركهاي صنعتي و ساير نهادهاي مرتبط با علم و فناوري را در سطح استان پوشش مي‌دهند. فن بازارهای منطقه ای مراکزی هستند که به صورت مشترک توسط فن بازار ملی ایران و نهادهای مرتبط با فناوری در استان ها و یا مناطق کشور ایجاد می شوند. وظیفه این فن بازارها، مدیریت و جمع آوری اطلاعات مرتبط با دستاوردها و نیازهای فناوری منطقه، با هدف تعریف همکاری از طریق اشتراک این اطلاعات در سطح منطقه و با سایر مناطق کشور است. در واقع، فن بازارهای منطقه ای به صورت متمرکز در یک منطقه خاص فعالیت دارند و دارای ارتباط ساختاری و در قالب شبکه با فن بازار ملی هستند. دسترسی به این فن بازارها از طریق درگاه فن بازار ملی ایران و یا تارنمای استان مربوطه قابل دسترسی و مشاهده می باشد.

فن بازارهای منطقه ای در حقیقت، اطلاعات کلیه شرکت ها، مؤسسات و بنگاههای دانش بنیان منطقه خود را پوشش می دهند. ملاک محدوده جغرافیائی، تقسیم بندی کشوری است که از سوی وزارت کشور تدوین شده و جز حیطه ماموریت استانداری استان مورد نظر است.

فن بازار منطقه ای یزد /سورنا

مزایای ایجاد و راه‌اندازی فن‌بازارهای منطقه‌ای:

 • ایجاد بانک اطلاعات فناوری‌های هر استان و همچنین تعامل آن ها در قالب یک ساختار ملی

 •   جلوگیری از موازی‌کاری و هزینه‌کرد مجدد و تلاش در راستای همگرا نمودن و هم‌افزایی فعالیت ها

 •   ایجاد فرصت توسعه استان از طریق مبادلات فناوری ایجاد شده از طریق زیرساخت فن‌بازار منطقه‌ای

 • ارائه فرصت به پارک های فناوری و مراکز رشد استان برای معرفی شرکت ها، محصولات و خدمات در راستای توسعه فناوری و تجاری‌‌ سازی

 • ایجاد بستری قابل رشد و بسیار لازم برای شهرک‌های صنعتی و شرکت ها و واحدهای تابعه جهت معرفی محصول یا عنوان نمودن تقاضای فناوری در یک منطقه مشخص

 •   ایجاد بازار مبادلات منطقه‌ای و فرصت‌زایی برای رقابت میان مناطق با توجه به استعداد و قابلیت های متنوع منطقه‌ای در کشور

 •    فرصت تعریف همکاری های فناوری بین شرکت های فناور استان با سطوح منطقه‌ای، کشوری و بین‌ المللی

خدمات قابل ارائه توسط فن‌بازارهای منطقه‌ای

طیف وسیعی از خدمات که از طریق بستر شبکه‌ای فن‌بازار منطقه‌ای قابل ارائه هستند، به شرح زیر است:

 • کمک به معرفی و بازاریابی محصولات شرکت ها و مؤسسات هر منطقه یا استان در کل کشور

 •  همکاری و تعامل در فروش تجهیزات و فناوری های شرکت ها و مؤسسات عضو

 •  تسریع در شناسایی نیازها و مشکلات واحدهای فناوری و تولیدی استان برای حل آن ها

 • کمک به معرفی خبرگان صنایع و فناوری ها

 •  ارائه خدمات تخصصی فناوری مورد نیاز به اعضای فن بازار منطقه‌ای

 •  ارائه شناسنامه فناوری و محصول به عرضه کنندگان فناوری و محصولات و تجهیزات

 • برگزاری نشست های تبادل فناوری وکمک به فرآیند صادرات و انتقال فناوری استان با محوریت فن‌بازارهای منطقه‌ای

 •  پوشش وسیع خبری در خصوص دستاوردهای علمی و فناوری هر استان و انتشار خبرنامه فناوری

 • درج اخبار شرکت های عضو در نشریات، خبرنامه ها و گزارشات خبری ارسالی به خبرگزاری ها

 

فن بازار منطقه ای یزد/سورنا

بخش های مختلف فن بازار منطقه ای استان یزد:

این فن بازار مشتمل بر سه بخش مجازي، فيزيکي و پشتيباني است:

 بخش مجازي که شامل ابزارهاي رسانه اي است؛ وظيفه ي اطلاع رساني در مورد فناوري هاي توليد شده در سطح استان و يا نيازهاي فناورانه را بر عهده دارد. دسترسي به اطلاعات موجود در بانک هاي اطلاعاتي از طريق مراجعه به وبسايت فن بازار منطقه اي استان یزد و عضويت در آن امکان پذير است.

بخش فيزيکي فن بازار شامل برگزاري نشست هاي فناوري، برگزاري دوره هاي آموزشي، برگزاري تورهاي صنعتي و فناوري و حضور در نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي مرتبط مي باشد.

بخش پشتيبان فن بازار نيز مشتمل بر شبکه ي همکاران مشاور، متخصصين، نخبگان، صنعتگران و اشخاص حقيقي و حقو قي که در زمينه ي کار خود متخصص شناخته مي شوند، هستند.

فعاليت هاي فن بازار منطقه اي استان یزد عبارتند از:

 • برقراري ارتباط بين صاحبان ايده و اختراع با صاحبان سرمايه و متقاضيان فناوري در جهت تجاري سازي ايده ها و فناوري

 • معرفي شرکت هاي مشاوره اي دولتي و خصوصي جهت مشاوره در زمينه ي تجاري سازي ايده ها به متقاضيان

 • معرفي متخصصان و نخبگان به جامعه ي هدف

 • ايجاد وبروزرساني بانکهاي اطلاعاتي جهت پاسخگويي به نيازهاي صنعتي ومشاورهاي صنعتگران، توليدکنندگان، سرمايه گذاران و ارگانهاي دولتي استان.

 • ايجاد يک شبکه ي ارتباطي بين نخبگان، سرمايه گذاران وصنعتگران استان جهت تبادل اطلاعات و تجربيات.

 • خدمات مربوط به سرمايه گذاري مشترک جهت تأمين سرمايه لازم تجاري نمودن طرحهاي پژوهشي.

 • خدمات مربوط به تأمين مالي طرحهايي که داراي توجيه اقتصادي و فني بوده ونياز به تسهيلات مالي دارند.

 • مشاوره ي حقوقي در زمينه ي مالکيت فکري، ثبت اختراع و پتنت و تبادل فناوري.

 • خدمات تهيهي طرح توجيهي، طرح کسب وکار و مشاوره ي اقتصادي تبادل فناوري.

 • خدمات مربوط به همکاري هاي تکنولوژيک.

 • طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي، نشستهاي فناوري، تورهاي صنعتي و فناوري و حمايت از ايده ها جهت مشارکت و حضور در نمايشگاههاي فناوري.

معرفی برنامه های اصلی فن بازار منطقه ای استان یزد

1.       توسعه پایگاه جامع اطلاعات فناوری منطقه ای

پایگاه جامع اطلاعات فناوری استان یزد از طریق سامانه اینترنتی فن بازار منطقه ای به آدرس http://yazd.techmart.ir قابل دسترسی است. اطلاعات موجود در سامانه فن بازار منطقه ای در یک نگاه عبارتند از:

اطلاعات توانمندی های منطقه در حوزه فناوری از طریق بانک های اطلاعاتی مشتمل بر:

            پیشنهاد فناوری

دانشگاه ها، مراکز پژوهشی یا شرکت هایی که تمایل به فروش فناوری های خود دارند می توانند با مراجعه به سایت و تکمیل فرم های مربوط به عرضه فناوری، این اطلاعات را در دسترس عموم قرار داده و زمینه را برای همکاری متقابل آماده نمایند. به عبارت دیگر این بانک، مشتمل بر اطلاعات فناوری های تولیدی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، افراد و شرکت های دانش بنیان است.

تقاضاهای فناوری

این بانک اطلاعاتی در حقیقت پاسخی به نیازهای دسته دوم مخاطبین فن بازار محسوب می گردد. در این قسمت واحدهای صنعتی، شرکت ها و یا مراکزی که به فناوری خاصی نیاز دارند، تقاضای خود را با استفاده از فرم تقاضای فناوری مطرح می نمایند تا مراکز علمی کشور در قالب پروژه های تحقیقاتی به رفع آن ها بپردازند. این بخش علاوه بر مرتفع نمودن نیاز متقاضیان، در جهت دهی به فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه و اطلاع رسانی در مورد نیازهای تحقیقاتی، مثمرثمر می باشد.

- محصولات و تجهیزات دارای فناوری برتر

این بانک دربردارنده اطلاعات مربوط به محصولات دارای فناوری پیشرفته ای می باشد که فرآیند طراحی و تولید آن ها تماماً در داخل کشور صورت گرفته باشد. محصول فناوري شامل يك محصول ساخته شده تا مرحله نمونه اوليه است كه اطلاعات فني و كاربردي و نيز اطلاعات مورد نياز در خصوص مزيت هاي ايجاد شده ناشي از توليد آن محصول ارائه گرديده و حداقل يك گواهينامه معتبر علمي مبني بر تأييد آن محصول وجود داشته باشد.

- خدمات فناوری

در این بانک، اطلاعات مربوط به مراکز ارائه دهنده خدمات فناوری پرکاربرد وجود دارد. در واقع حاوي اطلاعات آن دسته ازشركت هايي است كه در حوزه ‌تخصص خود امكان ارائه خدمات مشاوره‌اي را دارند. برخي از اين خدمات عبارتند از: حقوق مالكيت فكري، خدمات مالي، مشاوره‌هاي مديريتي، سرمايه‌گذاري و بازاریابی و... همچنین لابراتورها و آزمایشگاه های تخصصی در این بخش قرار می گیرند.

-متخصصین و خبرگان صنعتی و مشاورین

در این بانک، اطلاعات مربوط به افرادی که به عنوان متخصص در حوزه کاری خود امکان ارائه مشاوره دارند، به همراه سوابق کاری و اطلاعات تماس آنها درج شده است. سایر بانک ها و اطلاعات شامل بانک اطلاعات خبرگان صنعتی، بانک اطلاعات محصولات صنعتی تولید داخل، بانک اطلاعات شرکت های خدماتی در حوزه فناوری، خدمات آموزشی و مشاوره ای، اخبار، مقالات و …نیز ازطریق این سایت در دسترس عموم قرار دارد.

فن بازار منطقه ای یزد/سورنا

2.   شبکه بین المللی همکاران فن بازار

یکی از فرصت های موجود در زمینه خرید و فروش و نیز بازاریابی دستاوردهای داخلی به خصوص در حوزه فناوری های پیشرفته، همکاری با مراکز بین المللی فعال در زمینه علم و فناوری در قالب شبکه همکاران است. فن بازار علاوه بر گسترش این شبکه در کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، اوکراین، بلاروس، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، هند وکشورهای عضو D8، استفاده از ظرفیت و توان ایرانیان مقیم خارج از کشور و ایجاد شبکه بین المللی انتقال فناوری TTEN و تورها و نمایشگاه های تخصصی فناوری را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

3.  مرکز خدمات تخصصی فناوری

وظیفه این بخش ارائه مشاوره، شبکه سازی و هدایت مراحل مختلف تجاری سازی طرح های فناورانه است.

این خدمات عبارتند از:

 • خدمات مربوط به سرمایه گذاری مشترک به منظور تامین سرمایه لازم جهت تجاری نمودن یافته های پژوهش

 • خدمات مربوط به تامین مالی طرحهایی که دارای توجیه اقتصادی و فنی بوده و نیاز به تسهیلات مالی دارند

 •  مشاوره حقوقی در زمینه مالکیت فکری، ثبت اختراع و پتنت و عقد قراردادها

 •  خدمات تهیه طرح توجیهی، طرح کسب و کار و مشاوره اقتصادی

 • مشاوره در زمینه صادرات و سرمایه گذاری خارجی

 • خدمات مربوط به تعریف و همکاری های تکنولوژیک در سطح داخل و خارج از کشور

 •  خدمات کنترل پروژه، نظارت و ارزیابی فنی و تخصصی

 • طراحی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

4.  نشست های تبادل فناوری

بسترسازی برای توسعه فناوری های نوین از طریق توسعه همکاری های فناوری با کشورهای خارجی، یکی از الزامات توسعه علمی و فناوری در برهه کنونی است که در چشم انداز بیست ساله نظام، نگاهی ویژه به آن صورت گرفته و دستیابی به جایگاه نخست فناوری منطقه بر همین مبنا هدف گذاری شده است.

اهداف اصلی مورد نظر در برگزاری نشست ها عبارتست از: «ایجاد فضائی برای تعامل صحیح و بی واسطه میان صاحبان و متقاضیان فناوری ها تا در قالب جلسات تخصصی، زمینه مناسب برای آشنایی با نیازهای فناوری از یک سو و انتظارات متقاضیان از عرضه کنندگان فناوری ها از سوی دیگر با صراحت بیان گردد.»

برای ورود به سایت فن بازار منطقه ای استان یزد کلیک کنید. 

فن بازار منطقه ای استان یزد/سورنا