فستیوال نوآوری های صنعت سرامیک کاشی و لعاب

فستیوال نوآوری های صنعت سرامیک کاشی و لعاب
اولین رویداد ملی نوآوری های صنعت سرامیک، کاشی و لعاب با هدف تجاری سازی دستاوردهای فناورانه و نوآورانه، سه شنبه 5 شهریور 98 در سالن همایش های اتاق بازرگانی یزد با حضور فناوران و سرمایه گذاران و علاقه مندان این حوزه برگزار شد.

این رویداد به منظور ارائه طرح ها و اختراعات منتخب به سرمایه گذاران و صنعتگران این حوزه، برگزاری جلسات اختصاصی جهت انعقاد قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری انجام گرفت.

حدود 50 طرح حول محورهای این رویداد به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که از میان آن ها، 6 طرح به عنوان طرح های برگزیده انتخاب و به هر کدام 8 دقیقه فرصت جهت معرفی و ارائه توضیحات در خصوص طرح، میزان سرمایه لازم و مدت زمان برگشت سرمایه داده شد که پس از اتمام این بخش جلسات B2B بین صاحبان طرح و سرمایه گداران برگزار شد و منجر به عقد 4 تفاهم نامه مشارکت و سزمایه گذاری فی مابین صاحب طرح و سرمایه گذار شد.