سورنا کارگزار "لیزینگ فناوری"

سورنا کارگزار "لیزینگ فناوری"
کارگزار لیزینگ فناوری محصولات شرکت‌های دانش بنیان

با استناد به احکام مرتبط در سند چشم انداز، تصریح بند «د» ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در رابطه با نقش حمایتی دولت در" ایجاد بازار فناوری در کشور" و همچنین مصوبه هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص کمک به "شکل گیری بازار فناوری"، شبکه فن بازار ملی ایران با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی طرح «توسعه بازار محصولات دانش بنیان» را به منظور ایجاد بازارهای جدید و توسعه بازارهای فعلی محصولات شرکت‌های دانش بنیان در سراسر کشور اجرا می‌کند.

بر اساس این طرح، کلیه شرکت‌های دانش بنیان تایید صلاحیت شده می‌توانند به منظور افزایش فروش و توسعه بازار محصولات خود، از این خدمات در قالب تسهیلات لیزینگ استفاده نمایند. فرآیند اعطای تسهیلات توسط کارگزاران تایید صلاحیت شده فن بازار ملی از جمله مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا انجام می‌گیرد.

لیزینگ یک ابزار اقتصادی است که با ارائه تسهیلاتی در قالب قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، امکانات آینده را در زمان حال به مصرف‌کننده عرضه می‌کند و افراد جامعه مطلوبیت رفاه آینده را در زمان حال از آن خود نموده و بهای آتی را با درآمدهای آتی خود می‌پردازند. با علم به اینکه افزایش سطح رفاه و معیشت افراد از اجزای مهم توسعه اقتصادی تلقی می‌گردد. با بهره‌گیری از این روش تأمین مالی، افراد با یک سطح درآمد معین در زمان حال امکان به‌کارگیری سرمایه‌های خود در سایر فعالیت‌های اقتصادی را نیز دارا می‌باشند که این خود زمینه‌هایی برای افزایش منابع سرمایه‌گذاری جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد.

از طرفی صنعت لیزینگ به دلیل تأثیراتی که بر اجزای تولید ناخالص ملی از قبیل مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات دارد نیز دارای اهمیت است. لیزینگ به‌عنوان یک شیوه فروش، ضمن افزایش توانایی نقدی مصرف‌کنندگان، فضای فروش تضمین‌شده‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد می‌نماید تا تولیدکننده با برنامه‌ریزی معین نسبت به تعدیل قیمت تمام‌شده و استمرار بهینه تولید اقدام نماید و در همین راستا با ارتقاء کیفیت کالاهای تولید شده، توجه تولیدکنندگان به افزایش صادرات جلب گردد. این امر موجب برقراری توازن مثبت در تراز پرداخت‌های کشور، افزایش درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه خواهد بود.

در روابط اقتصادی برای انجام معامله، حداقل دو طرف و یا به عبارت بهتر دو مبادله گر وجود دارند که نقش اساسی را در معامله داشته و به‌ طرف عرضه و طرف تقاضا تعبیر می‌شوند. وقتی محصول عرضه می‌شود و برای تبادل آن قیمتی تعیین می‌گردد، مبادله اقتصادی تحقق نمی‌یابد مگر آنکه اولاً برای آن محصول متقاضی وجود داشته باشد، ثانیاً متقاضی قیمت تعیین‌شده را متناسب باارزش محصول عرضه‌شده بداند و ثالثاً توانایی پرداخت بهای محصول را داشته باشد. لیزینگ ابزاری است که عمدتاً شرط سوم را محقق می‌کند و یا زمینه آن را فراهم می‌کند، به‌ طورکلی لیزینگ از سویی وسیله‌ای برای افزایش قدرت خرید به‌ صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز طرف تقاضا و از سوی دیگر ابزاری برای توسعه فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام طرف عرضه می‌باشد. اهمیت اجرای شیوه لیزینگ در کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی به حدی است که امروزه نزدیک به سه‌ میلیون شرکت در جهان به فعالیت‌های گوناگون لیزینگ مشغول می‌باشند.

مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا به عنوان کارگزار لیزینگ فناوری محصولات شرکت‌های دانش بنیان مفتخر است آمادگی خود را به عنوان یکی از معدود شرکت‌های مختلف تایید صلاحیت شده در صنعت لیزینگ فناوری، اعلام نماید و در راستای مشتری مداری، تأمین اعتبار خریداران محصولات فناور شرکت‌های دانش بنیان در راستای پیشبرد اهداف ذکر شده را به عهده بگیرد.

فرم درخواست تسهیلات فروشنده