سمینار حسابداری با موضوع "حسابداری، چالشها و راهکارها"


سمینار حسابداری با موضوع "حسابداری، چالشها و راهکارها" دوشنبه مورخ 94/09/30 درسالن همایش دانشکده فنی شهید صدوقی برگزار شد.

سخنرانان سمینار "دکتر اردکانی"،  "دکتر معین الدین" و جمعی از اساتید برجسته حسابداری استان پیرامون موضوع همایش صحبت فرمودند.

لازم به ذکراست علاوه براساتید و دانشجویان رشته حسابداری دانشکده شهید صدوقی، اساتید ودانشجویان رشته حسابداری مرکز دختران حضرت رقیه نیز در همایش شرکت داشتند.

درآغاز معاون آموزشی و پژوهشی "مهندس شاکر" ضمن خیر مقدم  در اهمیت نقش حسابداری دردانشگاه های نسل سوم صحبت کردند. سپس "مهندس علومی" مدیرعامل سورنا پیرامون تاثیرگذاری رشته حسابداری در کارآفرینی و تبدیل علم به ثروت برای حضار صحبت کردند.

سمینار حسابداری با موضوع حسابداری چالشها و راهکارها/سورنا