سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری وزارت علوم، (مپفا)

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری وزارت علوم، (مپفا)


در راستای گسترش خدمات دولت الکترونیک سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری وزارت علوم، (مپفا) در در آينده نزديك در دسترس پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد قرار خواهد گرفت.

این سامانه با هدف اصلی ایجاد یک ساختار اطلاعاتی متمرکز از مجموعه اطلاعات تولید شده در حوزه پژوهش و فناوری کشور از کلیه منابع مختلف در حوزه تولید کنندگان (اعضای هیئت علمی, دانشجویان, فناوران و ... ) مراکز پژوهشی و فناوری (دانشگاه و مراکز تحقیقاتی , پارک ها , مراکز رشد  , نشریات و ... ) و تولیدات پژوهشی و فناوری (مقاله، کتاب، طرح، اختراع، ابداع، محصولات فناورانه، پایان نامه و ... ) طراحی گردیده تا بتواند با شاخص گذاری بر روی این اطلاعات دسترسی به سیستم های گزارش دهی و داشبورد های مدیریتی را با ارائه گزارش های کمی (آماری) و کیفی (علم سنجی) فراهم آورد که در نهایت به خروجی های علم سنجی، ارزیابی و ارزشیابی کلان در تمام حوزه ها در سطح ملی، استانی، دانشگاهی و حتی فردی بینجامد.