نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رابطه بیـــن بازده و ریسک

رابطه بیـــن بازده و ریسک


کسی که به دنبال بازدهی است و قصد افزایش دارایی خود از دارایی اولیه را دارد، قطعا نگران است که این سرمایه گذاری، نتیجه ای خواهد داشت یا نه! این یعنی ریسک.

سرمایه گذاری که دارایی اولیه خود را به کار می گیرد، زمانی موفق خواهد بود که تغییرات مثبت در میزان دارایی اولیه ایجاد شده باشد و این افزایش، حداقل برابر و یا بیشتر از شاخص های بازار باشد. هر چه قدر یک فرد خواستار افزایش بازده و به نوبه آن به دنبال سود بیشتر باشد، باید قدرت تحمل ریسک بیشتر هم داشته باشد.

رایطه بین بازده و ریسک/سورنا

بنابراین اگر فردی در یک سرمایه گذاری با بازده ای بالا به خاطر ترس از شکست، اقدام نکند و بترسد که شاید زیان کند، از  بازده ای بالا در آینده صرف نظر کرده و فرصت های زیادی را از دست داده است. افراد عموما در خود روحیه هیجانی دارند و دوست دارند، فکر، ایده و خلاقیت خودشان را به عرصه ظهور قرار دهند و نتیجه تفکرات خود را ببینند. هر قدر، قدرت پذیرش ریسک بیشتر را داشته باشد به مراتب فرصت های رشد و پیشرفت بیشتری وجود خواهد داشت. ریسک یا خطر کردن، بدون کنترل نیست و می توان آن را مدیریت کرد. باید مدیریت ریسک را به متخصصان و مشاوران واگذار نمود. این طور نباشد که به خاطر ترس از شکست، آن هم به دلیل آشنا نبودن با مباحث مرتبط با پروژه های سرمایه گذاری، فرصت ها را از دست بدهیم.

انسان های بزرگ و موفق، ریسک پذیر هستند.

 

تیم تحقیق و توسعه