دیدار مدیر "راهکار تجارت پویا سورنا" با "رییس پارک علم وفناوری استان فارس"


دیدار "محمد رضا علومی" مدیر سورنا به همراهی دکتر "سعیده آهنگری" با " پروفسور مر" رییس پارک علم و فناوری فارس، در تاریخ 94/05/21 صورت گرفت.

در این جلسه دوستانه علاوه بر آشنایی با پارک علم و فناوری فارس و سطح فعالیتشان، راه های همکاری فی مابین شرکت سورنا و پارک علم و فناوری فارس مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر آن شد در آینده نزدیک مجددا بصورت تخصصی راهکارهای سورنا از بابت افزایش توان رقابت و توسعه شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک فارس مورد بررسی قرار گیرد و به جناب "پروفسور مر" ارائه گردد.

 

دیدار مدیر "راهکار تجارت پویا سورنا" با "رییس پارک علم وفناوری استان فارس"/سورنا

دیدار مدیر "راهکار تجارت پویا سورنا" با "رییس پارک علم وفناوری استان فارس"/سورنا