حمایت از 60 مرکز نوآوری و شتاب‌دهی در کشور

حمایت از 60 مرکز نوآوری و شتاب‌دهی در کشورپرویز کرمی مشاور معاون علمی وفناوری رییس‌جمهوری، گفت: مراکز نوآوري، و کارآفرینی بخش مهم و بنیادین هدایت و شکل‌دهی توانمندی علمی نیروی انسانی تحصیل کرده به سوی ایده‌های نوآورانه، شکل‌گیری کسب و کارهای نوپا و در نهایت حرکت به سوی پی‌ریزی اقتصادی مبتنی بر دانش، نوآوری و فناوری هستند که با حمایت معاونت علمی و فناوری روند اثربخشی و فعالیت آن‌ها شتابی مضاعف گرفته است. حمایت معاونت علمی از مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها گامی در جهت ترویج و گسترش نفوذ کسب وکارهای فناورانه و برآمده از دل دانشگاه‌ها و مراکز علمی در پیکره‌ی اقتصاد می باشد و رشد کسب و کارهای دانش‌بنیان نوپا در سال‌های اخیر نشان داده است که ظرفیت خارق‌العاده‌ی مراکز علمی و دانشگاهی کشور برای حرکت در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان، اکنون در حال شکوفایی و تحقق اقتصادی پویا مبتنی بر توانمندی‌های انسانی است.

دبیر ستاد توسعه علم، فناوری  و اقتصاد دانش‌بنیان گفت: مراکز نوآوري، نوآوری و کارآفرینی بخش مهم و بنیادین هدایت و شکل‌دهی توانمندی علمی نیروی انسانی تحصیل کرده به سوی ایده‌های نوآورانه، شکل‌گیری کسب و کارهای نوپا و در نهایت حرکت به سوی پی‌ریزی اقتصادی مبتنی بر دانش، نوآوری و فناوری هستند که با حمایت معاونت نوآوري و تجاری‌سازی فناوري معاونت علمی و فناوری روند اثربخشی و فعالیت آن‌ها شتابی مضاعف می‌گیرد.

 کرمی با توجه ویژه معاونت علمی و فناوری به کارکرد ویژه مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها و مراکز کارآفرینی گفت: این مراکز در حقیقت با کارکردهای متنوع در زمینه کمک به ایجاد، رشد، توسعه و شکوفایی شرکت‌های نوپا به شمار می‌روند و معاونت علمی برای شکل دادن به حلقه‌های مفقوده‌ی عرصه علم تا کسب و کار، زمینه‌ی توسعه و تسهیل روند فعالیت این مراکز را فراهم آورده است.

مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان، افزايش تعامل‌ها و ارتباطات اثربخش و شبكه‌سازي ميان جوامع نوآوری و كارآفريني را یکی از گام‌های دیگر برای کسب و کارهای نوپا برشمرد و گفت: مراکز نوآوری و شتاب‌دهی برای کمک به کسب و کارهای فناورانه از طریق برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌های تخصصی و رویدادهای کارآفرینی زمینه‌ تعامل میان نخبگان، مستعدین و فعالان این عرصه را فراهم می‌کنند؛ همچنین ضمن فراهم آوردن بستري به منظور تأمين مالي(vc ) و سرمايه‌گذاري براي ايده‌هاي جدید خدمات مشاوره، راهبري و يادگيري‌هاي كارآفرينانه در ابعاد عمومی و مردمی را دنبال می‌کنند.

مشاور معاون علمی و فناوری ریس ‌جمهوری با بیان این‌که معاونت علمی و فناوری از سال 1393 روند تاسیس و پشتیبانی از مراکز نوآوری و شتابدهی فناوری را در دستور کار خود قرار داده است افزود: تاکنون در مجموع از راه‌اندازی، توسعه  نقش‌آفرینی بیش از 60 مرکز نوآوری و شتابدهی فناوری در عرصه ملی حمایت شده است و این روند ادامه خواهد یافت. تاکنون از مراکز نوآوری و شتابدهی مراکز دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک‌های علم و فناوری‌ و مراكزرشد، مراکز پژوهشی و فعالان بخش خصوصی در قالب اعطای کمک و تسهیلات، حمایت مادی و معنوی به عمل آمده است.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری